uit croisade van een croiset

met mijn hoofd op jouw borst

probeer ik synchroon te ademen

om xc3xa9xc3xa9n te zijn

ik word benauwd

en wend me eenzaam af

jij slaapt rustig verder


de noodkreet verstilt

zo vaak bekritiseerd

zo vaak afgewezen

zo vaak in de steek geslaten

de noodkreet verstilt

de tranen bevriezen

het hart knijpt samen

jaren geleden in een dissonante symfonie

Door erkenning gegroeid

verwijten

doen me

verschrompelen


pijnlijk bewust

van de overlast

beseffend niet

bij machte te zijn

me alleen te handhaven

woorden zorgvuldig wegend

waar bemoeizucht

knaagt

aan het restant

eigenwaarde en zelfredzaamheid

is advies

soms plezierig ondersteunend


onbegrepen problemen

vertaald in fysieke klachten

net zo onoplosbaar

crexc3xabert nog een nieuw symptoom

hypochondrie

zo blijven de dingen

zich opstapelen

en krijg ik het stigma

een zwakkeling en egocentrisch te zijn

door consistent

mezelf te blijven

tracht ik die beeldvorming

uit te wissen

met wisselend succes


dat je uit mijn leven verdwenen bent

ervaar ik als een amputatie

het feit dat je nog ergens

doorleeft is onwezenlijk

voor mij ben je net

zo onbereikbaar

als een dode

en soms is dxc3¡xc3¡r een fatsoenlijk afscheid

aan vooraf gegaan