N.a.v debat over de monarchie.

N.a.v debat over de monarchie.

Twee normale mensen Maarten van Rossem ( waarom is deze naam onleesbaar?)

en Elsbeth Etty. Natuurlijk ik als overtuigd republikein

het meest op de hand van van Rossem ( niet op de hand

daar herkende ik mezelf het meest in )

Ik dacht Etty waarom WA overslaan, ook al is hij alleen maar

koning Voetbal en Amalia op laten volgen,

die heeft toch veel meer fascistische Argentijnse

invloeden. Maar ze kwam met iets heel zinnigs. Stel je voor koning

Willem IV in UNIFORM leest de troonrede voor! Inderdaad walgelijk

dat lijkt wel een MILITAIRE DICTATUUR!

REPUBLIEK en DAN ZO SNEL MOGELIJK het is nog altijd een kleine minderheid, die dat heel belangrijk vindt.

Den Uyl heeft indertijd een gouden kans laten liggen ook al was het toen CHAOS geworden.

Was er nog één of andere journaliste die het had over de achterlijke grootheid

van het koningshuis, omdat Juul indertijd al haar kleinkinderen gelijk behandeld

wilde hebben. Inderdaad walgelijk veel mensen met privileges. AFSCHAFFEN!

Poppenkast. Op “cultuur” wordt fiks bezuinigd, monarchie ook een cultuurvorm UITKLEDEN!

Advertenties