Moed (er).

Moeder Courage

Geldt dat ook voor de vrouw,

die mij gebaard heeft?