GG

GG

VV

DDD

RRR

AAAA

HH

Geen Grapje

Vreselijk Verdrietig

Drama Diepe Depressie

Radeloos Redeloos Reddeloos

Angst Aanval Als Altijd

Hartverscheurend Huilen