Mijn gedachtegangen en belevingswereld!

Ik stuur mijn uitgeefster de lijst met adressen voor de uitnodigingen van de boekpresentatie op 3 juli.

Hier de lijst( lijkt schindlers list wel) weer een echte Manja associatie.