Nog een stelling.

Axioma Duizenden malen ergo conclusio wordt uiteindelijk Q.E.D. oftewel Quod Erat Demonstrandum. Voor niet latinisten hetgeen bewezen moest worden.

Advertenties