Had in een interview gemoeten!

Over het boek zieleroerselen!
Bij deze wil ik mijn excuses aanbieden voor een deel van het boek, met de gelijknamige titel van mijn weblog.
Ik ben na het verschijnen nog wel geïnterviewd, toen was het kwartje helaas nog niet gevallen!
Nu kijk er op terug en vind het hoogst gênant!
Er staan goede dingen, de tekeningen van vroeger met toepasselijke onderschrift in het recente verleden, misleidden de kritische ogen. Weer een ander aspect en ook een stukje geschiedschrijving, sommige redelijke gedichten.
Nu weet ik dat niet had publiceren zo kort na de dood van mijn ouders. Teveel subjectieve emoties en zelfs als mijn waarnemingen correct zouden zijn. ( Er bestaat niet zo iets als objectiviteit). Midden in een rouwproces en erfenisverdelingen, zieker worden en de machteloosheid. Hebben me dingen naar buiten
laten brengen in het boek, die je met vrienden, andere naasten of een therapeut deelt. Maar je legt ze niet op straat.
Het is gebeurd , ongedaan maken kan ik het niet, maar ik schaam me diep. Los van gelijk of niet. Dit is rioolpers.
Nu het nog kan, wil ik zeggen, dat het me oprecht spijt.
MANJA
Wel kijk ik met trots naar mijn slot boekje . WIE IS DIE VROUW IN DE SPIEGEL. Vele boeken, monumenten e.d. met spiegels. Maar bloemlezing of rouwkrans uniek en ik ben er blij mee. Het staat auteursrechtelijk op mijn naam. Mijn beste boek een mooie afsluiting. Ja, er is een ander klaar, maar moet je niet stoppen op je hoogtepunt. Lichaam en geest zijn op een dieptepunt! Het einde nabij!