Promotie Van M K Dees met medewerking van Manja Croiset

Beste Manja,

Jouw pakje is in goede orde aangekomen. Dank je wel!

Het was een onvergetelijke dag.

Je tekst heeft er toe bijgedragen dat ik door de Levenseinde Kliniek ben uitgenodigd een scholings bijeenkomst over ondraaglijk lijden en psychiatrie.

Met warme groet,

Marianne Dees
________________________________________
Van: manja croiset [croiset.manj@hetnet.nl]
Verzonden: zondag 3 maart 2013 0:42
Aan: Dees, Marianne
Onderwerp: Promotie

Dat is dan leuk, maar ik wil de erkenning, maar ik draag dan wel een steentje bij voor anderen na mij!
Deze tekst!

CLAUSTROFOBIE VOOR MIJN BESTAAN

de woorden vloeien vanzelf
suïcide gedachten
maar ik ben opgesloten
in mijn dwangbuis van ziekte en angst
zo ondoordringbaar
dat niemand me kan horen
schreeuwen

Nu pronkt ze met andermans veren!