Mijn voorouders.

MIJN VOOROUDERS ( geen lyrisch proza. De lyriek was zonder meer ver te zoeken!)
Mijn grootvader niet monogaam. Vele vrouwen. Mijn oma zou de man op het rechte pad brengen (althans zo vertelde mijn vader de geschiedenis).
Nooit tegen hem gezegd. Hoe zo rechte pad? Hij was toen toch met Judith Boekbinder, met wie hij diverse kinderen had.
Mijn “oma”, ze heeft nooit zo voor mij gevoeld, werd bezwangerd in Parijs.
Ik weet niet wie, maar Hijman Croiset was ergens en hem werd gevraagd wat heb je met Nellie gedaan.
O, naar het leger des heils gebracht! Nee niet chic! Maar was zij dan brandschoon?
Mijn grootmoeder bracht haar kind ter wereld en werkte als machinezetster, dat in 1915!!!!!
En daar viel de technisch directeur voor haar of was het bedrijfsleider, maakt niet uit, dat verandert
niets aan de geschiedenis.
Ja, maar ze had een kind ( een gevallen vrouw!), nou dat gaf niet!!!!!!!!!!!!!!!!
Ze waren nog maar net getrouwd en mijn vader moest weg van mijn stiefopa. ( we hebben hem later echt zo genoemd).
Mijn vader werd ondergebracht bij een vriendin van mijn oma en toen in 1918 ( hetzelfde jaar dat mijn moeder werd geboren, mijn vader heeft haar voor het eerst gezien toen ze drie dagen oud was. Hij woonde toen -bij de op dat moment grootouders geworden mensen- door de geboorte van Paula).
Mijn oma zwanger van haar wettige echtgenoot, het kind was geboren, mijn tante Ada en mijn oma was heel depressief en de huisarts zei: mijnheer als dat jongetje niet terug komt, gaan uw vrouw en dochtertje dood.
Toen is mijn vader daar in huis gekomen! Niet alleen ik slechte fundamenten. Toch is mijn vader een sterke man geweest.
Mijn vader nam het zijn biologische vader kwalijk, wat hij zijn moeder aan gedaan heeft. Nu recentelijk denk ik ( ik kan het niet meer tegen hem zeggen), wat deed je moeder jou aan? Ajuus: Jan Hendriks mijn zoontje laat ik niet in de steek!!!! Ja, toch? En wat was de belofte van J.C Hendriks waard?
Ja, toch drukker van de 18 doden!
Waarom lukt het nu niet, dat vervolg op mijn leven achter onzichtbare tralies te schrijven er is nog zoveel , voor mijn geboorte en tijdens mijn leven. Ik zal dat wel in de aantekeningen opslaan! I have to live!!!!
Nog een augment als altijd. We wisten, dat mijn oma met mijn biologische grootvader in Parijs was geweest, dat moet ze toch aan mijn vader verteld hebben, daar was hij als gezegd geconcipieerd.
Oud en in een bejaardenhuis, zoek ik haar braaf met mijn vader op en ze zegt, behalve met Hendriks een Rijnreisje, ben ik nooit in het buitenland geweest! Ik denk opeens dat was wel “rein” en dan auf deutsch, de goede lezer, ziet de dubbele betekenis ( ook al is de spelling dan niet correct!) en dat naar Parijs niet! En mensen die over hun man met de achternaam spreken vreselijk!
Oei, ik flapte er zomaar uit, ik de stille! Ja wel, oma u bent in Parijs geweest!

Ik ging toch rusten, ik was te moe! Nee, dat woord dekte de lading niet!