Niet alleen kapot ergeren, maar ook diep verontwaardigdGEEN VRIJHEID VAN MENINGSUITING!

Ik wou een link, maar maakt nog kwader, DAT LUKT NIET EN DAN KOM JE NOG bij dat “koningshuis”sprookje? Nee weerzinwekkend toneel. toch al en toen gingen de uniformen eerbetonen aan drie kinderen. ZUM KOTZEN. Terwijl ik dit wilde delen en dat heette kunnen, but forget it,

Ik hoop dat ze niet ook mijn rechtermuisknop hebben geblokkeerd

. AMSTERDAM – Geen goed woord woord heeft activiste Joanna er voor over. Niet voor het feit dat ze is aangehouden en niet voor de manier waarop. En ze baalt ervan dat ze op de Dam niet heeft kunnen doen waarvoor ze was gekomen: haar bescheiden protestgeluid laten horen. Ze is dinsdag korte tijd vastgehouden door de politie.

Nu ik toch kwaad ben , ik was van plan alles te mijden, per slot helpt het geen bal. Geen nieuws, geen kranten. ik kom op de site van hetnet om mijn mailbox leeg te halen en jawel. Bewust click niet dat toneelstuk aan, maar bovenstaande, maar desondanks kreeg ik geen link waar je zgn. voor kon aanclicken, om dat te delen op facebook twitter, maar dat zo ongewenste filmpje. Een gezelschap voor een deel van fascistische huize en dat kunnen ze nu nog niet helpen, maar die drie blauwe jurkjes worden geïndoctrineerd. En trix is toch ook bevriend met die trawanten en ja Mevrouw von Amsberg-Zorreguieta mag van haar vader houden, dat mag ieder mens, maar zij heeft zich nooit gedistantieerd van…
en haar halfzuster Dolores publiekelijk wel!
En maar naarArgentinië met zijn allen. Bernhard deugde niet, Claus wel, deze dame , ik vrees dat mijn benefit of the doubt al kwijt is!
Ja, zo waarlijk helpe hem god almachtig: nou jongen die bestaat niet, dus die kan je ook niet helluppe! Blasfemie uit het wetboek van strafrecht, maar majesteitsschennis niet, laat ik zeggen hopelijk NOG niet. Willempie hep het nog even over vrijheid van meningsuiting in onze democraatie, uit bovenstaande blijkt van niet. En zum kotzen wat uniformen salueerden voor een paar kinderen! zo kweek je mensen met grootheisdwaan! Dat ligt aan “ONS’ het volk. Afschaffen! WEG ERMEE! Zo leven in het zieke lijf!

Advertentie

LAAT TOT BLOEI, SNEL VERWELKT. VAN BEDELARES TOT SOLITAIR!

LAAT TOT BLOEI, SNEL VERWELKT. VAN BEDELARES TOT SOLITAIR!

Niet bedoeld, maar misschien spreekt hier een stukje verwaandheid/verwatenheid uit.
Helaas ben ik niet bedelares af en dat solitair zal ook vreemd klinken, in de oren van de mensen, die ik doorlopend lastig val met mijn angst, wanhoop, maar in steeds groter mate mijn fysieke ziek zijn. Als ik wel fysiek beter zou functioneren, kon ik veel meer sublimeren en dan mijn eigen gang gaan. Ik zou wel sommige dingen delegeren, ook als ik zelfredzaam was.
Ik wou eerst alleen maar “ikkezelfdoen”!
Hoe graag inderdaad DIE SOLITAIR! Alhoewel ik een sensueel en sensitief mens ben, zou ik steeds liever, helemaal mijn eigen gang gaan. Maar in elk geval ben ik fysiek afhankelijk, wat de verdere emotionele groei belemmert. Het belet me, niet te hanteren gevoelens om te zetten in daden.
Niet meer op zoek naar die partner, waarnaar ik gehunkerd heb. Ik zou heel goed alleen van concerten kunnen genieten, mijn zussen haten alleen uit eten gaan. Ik zou dat best in alle rust aangenaam kunnen vinden. Mijn zussen, die uit eten kunnen, willen dat absoluut niet alleen doen.
Als ik dat gewenste niveau zou bereiken, misschien juist dan, is er heel misschien die evenknie, om dingen mee te delen.
Er zijn mensen, die denken, dat ze vrienden zijn. Over wat echte vriendschap is, heb ik andere ideeën.( en dat dat zo is, zie ik om heen ben mensen, die ze wel echt hebben). Ik plaats dit bewust niet op facebook, omdat daar een paar mensen aardig voor me proberen te zijn en die ik niet voor het hoofd wil stoten! Ik ben trouw aan bepaalde mensen en zij aan mij, we wisselen af en toe mail uit, een enkel telefoontje maar geen van alle mijn milieu, nagenoeg allemaal religieus, niets op tegen, maar niet mijn belevingswereld!
Er is misschien een uitzondering, ik heb een internet vriendschap met een man, misschien zouden we elkaar in werkelijkheid mateloos irriteren. Maar we hebben gemeenschappelijke politieke ideeën en ook culturele, misschien met hem meer wetenschappelijke dingen gemeen, waar hij verbaasd over bleek, vanwege het feit dat ik een alpha was en zo ver ben ik dus niet eens echt gekomen, maar logisch nadenken heb ik me eigen gemaakt, trouwens in vele opzichten autodidact.
Ik ga verder zoals meer het “wensplaatje” is, dan zoals ik ben.
Concerten, uit eten, lange wandelingen, heel veel lezen en daarmee heel veel kennis vergaren.
Ik ben veel intelligenter en kan veel meer dan ik ooit wist, te onderdrukt. Van eendje tot zwaan? Dan wel een vleugellamme!
Mijn ouders beiden veel kennis, maar waren ze intelligent, waren ze intellectuelen?
Nee, dat geloof ik niet! Doorleefd.
In dit beeld past een vrijstaand huis en ben geen VVD-er en waarom, denk ik nu dan toch opeens aan Wiegel, die ook geen aantrekkelijke man is, dan nog eerder Frits Bolkestein ( ook Barlaeaan per slot van rekening). Manja, Manja; wat ben je nu helemaal?
Spreekt hier toch teveel dedain uit of heb ik meer persoonlijkheid ontwikkeld? Toch weer twijfels.
Er waren twee volwassen alters, mrs. Dignity en Lady Vanity. Ik zou ze graag samen zien smelten, die wil ik zijn, zeker niet het viswijf, die helaas nog af en toe tevoorschijn komt.
Solitair, maar geen HERMIT! De gratie van het balletmeisje, maar dan in de volwassen vorm.
Alle kindalters, hebben hun gelijke als volwassene. Het balletmeisje Penney, als volwassene Grace. “De column” verloopt anders dan als gepland. Zo gaat dat schrijvend.
Ik weet even niet verder en laat rusten, dat ga ik ook weer letterlijk doen! De tv biedt niets ja sport en Trix, met sport heb ik niks(behalve schaken en tennis) en met Trix ook niks.
Een werkegever zijn, maar wel een goede met kritiekpunten, maar ook rijkelijk complimenten! Zelfverzekerd. Zelfverzekerd misschien een mogelijkheid als de zelfredzaamheid niet mogelijk blijkt, zou ik nog groeien? Zelfvertrouwen, het is groter alhoewel mijn geest en lichaam allerminst te vertrouwen zijn!
De tv biedt niets muziek zou de uitkomst moeten zijn, lezen kan niet, maar veel te bang, dat die de hele nacht doormaal, heb ik snel en zeker als ik overwerkt ben.

Ziek zijn en werken.

Je bent gek of je bent het niet! Ik wel dus. Ik ben echt erg ziek. Lig voor lijk en val regelmatig en dan op één dag contemporain twee boeken corrigeren, op verzoek van de filmer nog foto’s scannen en op sturen en uit bestanden knippen en hij wilde een beter geluidsbestand ( ik heb een professionele microfoon) en dat heb ik 5 maal in gesproken. Maak eens een onbekende duidelijk, dat ik echt weinig kan? Ja, mensen die hier met zorg voor me zorgen. Maken het mee, het levende lijk, dat afpeigert, om dan weer boven haar zelf uit te stijgen!

Kom ik plaats eens al mijn aforismen hier.

Net noteerde ik
Hoe ik de tijd dood of hoe de tijd mij doodt, is een beetje spelen met woorden, maar geen aforisme. O ik zie verderop iets van gelijke strekking!
Laat ik mijn lezers eens een heel hoofdstuk geven, misschien een trigger boeken van mij te kopen!

Manjaforismen

Elk gevecht wat beslecht wordt door een overwinning en niet door consensus,impliceert een nieuwe oorlog.
Als superlatieven tekort schieten, is zwijgen “veelzeggender” !
Slechte hulp, is geen hulp.
De visite bleek een bezoeking.
Hij of zij heet een open boek te zijn, maar is het ook leesbaar? Ik sla mijn dagen stuk, omdat het leven mij “stuk”geslagen heeft.
“DOODSWENS” Een doodswens, is geen gebrek aan levenslust, maar een te zware levenslast!
Recht door zee, zou fantastisch zijn, maar door de stroming onmogelijk!

Eerder gepubliceerd

Contaminaties – beelduitspraken – metaforismen.
Het grootse risico dat je kunt nemen, is niets riskeren.
Je kunt toch niet altijd langs de zijlijn blijven staan en zelfs dan kun je
een bal in je gezicht krijgen.
Het hemd is nader dan de rok zelfs als het vuil is.
Baat het niet, dan schaadt het vaak wel.
Als je voor de vrijheid bent maar je claimt een ander ook al is het uit liefde,
is dat in strijd met je principes.
De meeste traumata komen voort uit traumama en traupapa.
De tand des tijd’ s bezorgt je een kunstgebit.
Leben ist Theater.
Theater oder Tod.
Je mag gerust de handdoek in de ring gooien, als je hem er altijd maar weer uithaalt.
Liefde maakt niet blind, maar zorgt er voor dat je meer kunt verdragen.
Je kunt over een grote vocabulaire beschikken zonder verbaal sterk te zijn.
Kennis is geen macht ,maar geeft inzicht in je onmacht. (MIJN MEEST FAVORIETE!)
Wraak is niet zoet, maar heel bitter.
Gelijke monniken gelijke kappen, er bestaan alleen geen gelijke monniken.
Je overleeft alles behalve je eigen dood.
Zwijgen is goud maar maakt communiceren wel ingewikkeld.
Kennis vergaren is niet per definitie wijzer worden.
Een homo ludens wordt vanzelf een homo sapiëns.
Je toont pas moed als je angst moet overwinnen en dat ook doet.
Inzicht zonder uitzicht.
“Wankel”moedig
Is er ook leven vóór de dood?
Etiquette doet soms een etiket plakken.
Om oprecht je excuses te kunnen aanbieden moet je niet alleen
extravert zijn, maar ook introspectief.
These: prothese en antithese zijn geen tegenpolen.
Lekker is maar één vinger lang, maar je kunt wel meermalen op dezelfde
vinger zuigen.
Beter jong te sterven dan lang te lijden
Onverwerkt verleden tijd i.p.v. onvoltooid verleden tijd
Er bestaat maar één soort domme vragen, zij die niet gesteld worden.
Je hebt een persoonlijke noot en persoonlijke nood.
De regel der kunst is, zonder regels tot harmonie te komen.
Je kunt sterk zijn in je zwakte.
Blijf niet te lang achter de geraniums zitten, anders word je er zelf één!
Heb je een dip? Doop hem in een sausje!
Mensen die zich hoger achten dan anderen ,zijn als enigen minder.
Een goede vriend laat je niet wachten, goede vriendschap doorstaat elke tijd.
Mensen die de nadruk leggen op dat je zo nodig moet aarden,
zijn doorgaans zweverige types.
Vuile geesten kwalijker dan vuile handen ,de handen vaak alleen de machine en het brein de “uitvinder”.
Als je opvliegers hebt, ben je ook vaak opvliegend.
Perfecte relatie wederzijdse acceptatie met al zijn/haar onvolkomenheden.
Als iemand op zijn stokpaardje gaat zitten, draaft hij door,
dat kan hij niet helpen, paarden slaan wel vaker op hol.
Niets is zo abstract en concreet tegelijk als de dood.
Je hebt het niet voor het kiezen, wat je voor je kiezen krijgt.
De les lezen is op tweeërlei wijze te interpreteren.
In haar nachtkleding, kan ze goed voor de dag komen.
Haar nachtkleding kon het daglicht niet verdragen.
Het is niet erg om het druk te hebben, zolang je maar niet druk máákt.
Op vakantie de kaart lezen, is iets anders dan en vakantiekaart lezen.
Goed kan beter zijn dan het beste.
Lering trek je nagenoeg altijd uit slechte ervaringen.
Een goede leraar doceert niet alleen, maar doseert ook zijn lessen.
Zij, die de sleutel van mijn voordeur teruggeven, retourneren tegelijkertijd
de sleutel tot mijn hart.
In het pikdonker, kan je de dingen vaak helderder zien dan op klaarlichte dag.
Als je oud bent, ben je niet meer de oude!
Als muziek liefhebber, heeft een requiem niets met religie te maken.
Zonder religieus te zijn, kun je een requiem mooi vinden.
Ik vind thuisfront nou niet positief klinken.

Mensen die werkelijk veel hebben meegemaakt, zullen nooit een oordeel vellen over het leed van anderen.
W.K 2010 Het volk wil brood en spelen – ik croissants en stilte.

Als ik drie wensen in vervulling kon laten gaan!!!

Als ik drie wensen in vervulling kon laten gaan!!!
Misschien anders dan velen zullen denken, zou ik niet vragen om roem,
maar om zelfredzaamheid, rust van binnen en stilt van buiten.
Eén van de drie moet vervangen door laat er niets met mijn dierbaren gebeuren, dat is belangrijker
dan ik zelf!

MC ( de alleszeggende stilte/eenzame wolf)

Zo moe zou onuitsprekelijk moe en toch werken, nou dan sterf ik in het harnas.
De gevechten voor mijn PGB. Alle boeken, die ik nog wil.
Twee staan klaar. Die in de balk voor 5 juli en OVER DIE SHOAH, DIE NOOIT VOORBIJ GAAT 4 mewi 2014, ben ik overleden dan “jubileum”4 mei 2015.
Hoe maak ik mijn film mee en dan is er rust in mij en dan wordt er vebouwd, bomen omgezaagd enz.
Die twee boeken zijn klaar.
MAAR AGONIE ( levens of doodstrijd) moet ook nog? Hoe????????????????