Opnieuw waarom in godsnaam?

En opnieuw is het gebeurd. Hoe kom ik zo naïef? Ik schrijf ik ben niet als Anne Frank, ondanks alles blijf ik geloven in de goedheid van de mens, maar opnieuw had ik me opengesteld.Opnieuw is mijn ziel doorkliefd, als verlamd in bed, mijn taal brengt me hier. Nu wel met haat en rancune vervuld!

AANGESCHOTEN WILD
kon ik me maar als
een oude olifant
afzonderen
en in stilte en eenzaamheid
sterven
gaat er nog een oerbrul
aan vooraf