Contradictie.

een curieuze aangelegenheid
in landen waar de doodstraf is toegestaan
is doorgaans euthanasie en abortus
provocatus verboden