De drukkerij vaag zichtbaar!

Nieuwe teertuinenHier o.a de Nieuwe Teertuinen met vaag zichtbaar het monument de “Roovos”. In dat deel zat het kantoor erachter de zetterij, daar achter de drukkerij en daar weer achter ( onder spoorbaan) de binderij, daar ligt menig werkuur als puber alhoewel ( mijn zussen waren daar al), maar ik een jaar jonger en mijn vader hield zich aan de wet en zo begon, nog bij ons op de lijnbaansgracht bij boekbinderij Kloosterman, de buren.
Later een pand ( tussen door nog even waar de ijtunnel waar aangelegd) en nu in handen van een van de zoons Vogelaar op het terrein in de buurt van de telegrafisch.
Hier werd de eerste gedrukte exemplaren van het Parool gemaakt, daarvoor gestencild, maar de arrestatie kwam door het vinden van de “wachttoren”. Mijn vader de ATHEIST , maar vrijheid vandrukpers boven alles.
Boven die van zijn gezin!