LAAT TOT BLOEI, SNEL VERWELKT. VAN BEDELARES TOT SOLITAIR!

LAAT TOT BLOEI, SNEL VERWELKT. VAN BEDELARES TOT SOLITAIR!

Niet bedoeld, maar misschien spreekt hier een stukje verwaandheid/verwatenheid uit.
Helaas ben ik niet bedelares af en dat solitair zal ook vreemd klinken, in de oren van de mensen, die ik doorlopend lastig val met mijn angst, wanhoop, maar in steeds groter mate mijn fysieke ziek zijn. Als ik wel fysiek beter zou functioneren, kon ik veel meer sublimeren en dan mijn eigen gang gaan. Ik zou wel sommige dingen delegeren, ook als ik zelfredzaam was.
Ik wou eerst alleen maar “ikkezelfdoen”!
Hoe graag inderdaad DIE SOLITAIR! Alhoewel ik een sensueel en sensitief mens ben, zou ik steeds liever, helemaal mijn eigen gang gaan. Maar in elk geval ben ik fysiek afhankelijk, wat de verdere emotionele groei belemmert. Het belet me, niet te hanteren gevoelens om te zetten in daden.
Niet meer op zoek naar die partner, waarnaar ik gehunkerd heb. Ik zou heel goed alleen van concerten kunnen genieten, mijn zussen haten alleen uit eten gaan. Ik zou dat best in alle rust aangenaam kunnen vinden. Mijn zussen, die uit eten kunnen, willen dat absoluut niet alleen doen.
Als ik dat gewenste niveau zou bereiken, misschien juist dan, is er heel misschien die evenknie, om dingen mee te delen.
Er zijn mensen, die denken, dat ze vrienden zijn. Over wat echte vriendschap is, heb ik andere ideeën.( en dat dat zo is, zie ik om heen ben mensen, die ze wel echt hebben). Ik plaats dit bewust niet op facebook, omdat daar een paar mensen aardig voor me proberen te zijn en die ik niet voor het hoofd wil stoten! Ik ben trouw aan bepaalde mensen en zij aan mij, we wisselen af en toe mail uit, een enkel telefoontje maar geen van alle mijn milieu, nagenoeg allemaal religieus, niets op tegen, maar niet mijn belevingswereld!
Er is misschien een uitzondering, ik heb een internet vriendschap met een man, misschien zouden we elkaar in werkelijkheid mateloos irriteren. Maar we hebben gemeenschappelijke politieke ideeën en ook culturele, misschien met hem meer wetenschappelijke dingen gemeen, waar hij verbaasd over bleek, vanwege het feit dat ik een alpha was en zo ver ben ik dus niet eens echt gekomen, maar logisch nadenken heb ik me eigen gemaakt, trouwens in vele opzichten autodidact.
Ik ga verder zoals meer het “wensplaatje” is, dan zoals ik ben.
Concerten, uit eten, lange wandelingen, heel veel lezen en daarmee heel veel kennis vergaren.
Ik ben veel intelligenter en kan veel meer dan ik ooit wist, te onderdrukt. Van eendje tot zwaan? Dan wel een vleugellamme!
Mijn ouders beiden veel kennis, maar waren ze intelligent, waren ze intellectuelen?
Nee, dat geloof ik niet! Doorleefd.
In dit beeld past een vrijstaand huis en ben geen VVD-er en waarom, denk ik nu dan toch opeens aan Wiegel, die ook geen aantrekkelijke man is, dan nog eerder Frits Bolkestein ( ook Barlaeaan per slot van rekening). Manja, Manja; wat ben je nu helemaal?
Spreekt hier toch teveel dedain uit of heb ik meer persoonlijkheid ontwikkeld? Toch weer twijfels.
Er waren twee volwassen alters, mrs. Dignity en Lady Vanity. Ik zou ze graag samen zien smelten, die wil ik zijn, zeker niet het viswijf, die helaas nog af en toe tevoorschijn komt.
Solitair, maar geen HERMIT! De gratie van het balletmeisje, maar dan in de volwassen vorm.
Alle kindalters, hebben hun gelijke als volwassene. Het balletmeisje Penney, als volwassene Grace. “De column” verloopt anders dan als gepland. Zo gaat dat schrijvend.
Ik weet even niet verder en laat rusten, dat ga ik ook weer letterlijk doen! De tv biedt niets ja sport en Trix, met sport heb ik niks(behalve schaken en tennis) en met Trix ook niks.
Een werkegever zijn, maar wel een goede met kritiekpunten, maar ook rijkelijk complimenten! Zelfverzekerd. Zelfverzekerd misschien een mogelijkheid als de zelfredzaamheid niet mogelijk blijkt, zou ik nog groeien? Zelfvertrouwen, het is groter alhoewel mijn geest en lichaam allerminst te vertrouwen zijn!
De tv biedt niets muziek zou de uitkomst moeten zijn, lezen kan niet, maar veel te bang, dat die de hele nacht doormaal, heb ik snel en zeker als ik overwerkt ben.

Ziek zijn en werken.

Je bent gek of je bent het niet! Ik wel dus. Ik ben echt erg ziek. Lig voor lijk en val regelmatig en dan op één dag contemporain twee boeken corrigeren, op verzoek van de filmer nog foto’s scannen en op sturen en uit bestanden knippen en hij wilde een beter geluidsbestand ( ik heb een professionele microfoon) en dat heb ik 5 maal in gesproken. Maak eens een onbekende duidelijk, dat ik echt weinig kan? Ja, mensen die hier met zorg voor me zorgen. Maken het mee, het levende lijk, dat afpeigert, om dan weer boven haar zelf uit te stijgen!