Zogenaamd suïcide uit wetboek van strafrecht, maar in de praktijk…..

Hoe moet je dat aankaarten? het heet dat suïcide uit het wetboek van strafrecht is, desalniettemin, kun je er “vergif’ op innemen, dat heb je net gedaan, maar bleek niet afdoende. Ze “redden” je en je wordt opgenomen met een rechterlijke machtiging en verliest daardoor automatisch je stemrecht. Een statement over deze schande, kun je dan ook niet meer maken! Diep treurig. Grof schandaal.