Niet van Vondel, maar van Manja Croiset

Mijn veste wordt wel heel benard en vlugten haastig langs den Harelem- merdijk. … zit er voor mij niet in

( voor hen die niet weten, vrij naar de Gysbrecht)

EN DAT HEMELSGERECHT IS ME OOK NIET GEGUND. DE EUTHANASIE DIE ER NIET KOMT.