Opnieuw Manja Croiset versus Paul Witteman. Zijn eigen contradictie!

Netter zou het zijn de Vara te schrijven, maar mijn vorige reactie heeft hem niet bereikt ( bij mijn weten)

DE AANNAME luidt de titel van deze column.
Mijnheer Witteman refereert aan een interview, waar hij kromme tenen krijgt van de beweringen van psychiater Jan Mokkenstorm in het programma Nieuwsuur, dat mensen tot zelfmoord gedreven worden door armoede. Hij ontkracht met klem. Ik kreeg “kromme’’ tenen zo’n jaar geleden, toen ik op het nieuws hoorde dat mensen met een bijstandsuitkering die kwijt raakten als een kind een inkomen kreeg. Dat bracht mij terug bij de recessie een eeuw geleden. Mijn grootouders werkloos en een vernedering, gaatjes in fietsplaatjes en het stempelen vele malen per dag. Mijn moeder kreeg een baantje, mijn grootouders geen werkeloosheidsuitkering meer en mijn moeder slechts een heel klein beetje zakgeld. (Een discriminatoire opmerking, die IK me permitteren kan “een jodenfooi”). Mijn moeder had zich in het huishouden thuis als meisje al kapot gewerkt, o.a. doordat haar moeder van de honger tbc kreeg. En ja, er was dus gezondheidszorg, want mijn grootmoeder verbleef een poos in een sanatorium. Cynisch kan ik nu zeggen, die moeite hadden ze zich kunnen besparen, ze is toch vergast! En de heer Witteman spreekt over de overlevingsdrang van de mens zelfs met uitgemoorde familie. Ik weet er helaas alles van. Over zelfmoord, stapt hij over op de uitbehandelde psychiatrische patiënt. Tot voor een paar jaar terug, was hij ook tegen euthanasie in de psychiatrie. Er bestond medicatie tegen depressie, psychoses en dergelijke. Meemakend van een vriend, herzag hij na jaren zijn standpunt. Bij de beurskrach, meer dan in een eeuw geleden in de V.S. zijn vele suïcides gepleegd! Niet dat ik het in Nederland verwacht, maar aan hoeveel oorlogen is een economische crisis vooraf gegaan? Mijnheer Witteman: leed is niet vergelijkbaar (en statistieken heb ik niet voor handen), maar zelfmoord van armoede komt en kwam voor. Bovendien met weinig geld eet je ongezond. Een niet “gekozen” obesitas. Iemand met obesitas door een eetstoornis, mag behandeld worden. Zouden mensen, die niet door ziekte, maar slechte voeding, overgewicht hebben, daar geen minderwaardigheidscomplex van kunnen krijgen? En bovendien geen representatief uiterlijk, wat solliciteren op zijn zachtst gezegd niet eenvoudiger maakt, wie weet worden ze een psychiatrisch patiënt! Overleven en de oorlog, waar. Maar ook vele suïcides door joden, voordat de hel verder losbarstte. Hoeveel zullen er geweest na de Kristallnacht en nog eerder? Uit Duitsland naar Nederland gevluchte joden, het zelfmoordpercentage onder hen was hoog, toen ook hier werd binnengevallen.
Bekende mensen moeten leren zich te verplaatsen in anderen (en niet alleen zij, maar van de meesten komt dat dan niet in het nieuws) en niet als een stelling poneren. Een column van iemand van letterlijk en figuurlijke goede huize, maar een mening van intelligent mens, maar ook die heeft niet à priori gelijk.
Lering trek je nagenoeg altijd uit slechte ervaringen. Ja, ook lezend en denkend. Je hoeft niet alles meegemaakt te hebben om kennis te vergaren, een arts heeft ook niet elke ziekte gehad. Mensen die oordelen over of veroordelen hebben niet voldoende meegemaakt. Sommigen, die dat wel hebben, staan ook te snel met hun mening klaar. Zij, die in staat zijn gebleken hun uitwendige of inwendige vijand te verslaan, geven je te snel het ODIUM, dat je niet voldoende gevochten hebt!
Mijnheer Witteman heeft een representatief uiterlijk en is een uitstekend causeur, maar hij verkondigt “een” mening, geen feit! Zijn stellingen in deze column net zoveel AANNAME als die van de psychiater en wie weet heeft die in de praktijk wel iets dergelijks meegemaakt en hoe vaak gaan mensen van armoede aan de drank en drugs en zijn dan patiënten? Mijnheer Witteman, dat is een gegeven, nogmaals percentages heb ik niet, maar dit heet levenservaring. Na WOII emigreerden vele Nederlanders naar Australië en Canada, je zou ze economische vluchtelingen kunnen noemen. Nu zitten hier in de asielzoekerscentra, zowel politieke als economische vluchtelingen. Vrij in het begin schrijf ik over de genocide op de Indianen, door de economische vluchtelingen uit de “oude” wereld in wat nu het land van de “vrijheid” heet. Het was toch gewoon een bezetting. Ja, er was ruimte genoeg, maar dat is er in Israël ook. l’Histoire se répète, is niet voor niets ontstaan!
Roem kan arrogantie veroorzaken en neemt vaak de zelfreflectie weg.
Het zijn sterke benen, die de weelde kunnen dragen.
Eén van mijn aforismen luidt: gooi gerust de handdoek in de ring, als je hem er altijd maar weer uithaalt. Qua gezondheid en op het relationele vlak, laat ik hem er wel in liggen, een verloren strijd. Maar als geëngageerd mens, neem ik de handschoen tegen onrecht en andere wantoestanden weer op. Al is ook dat vechten tegen de bierkaai. Manjaforisme, een mening is subjectief en derhalve geen feit.Column Paul Wiiteman DE AANNAME VARAGIDS juli 2013

Nou breek ik mijn klomp. Column Paul Witteman Varagids 16-22 november 2013
Zijn grootvader heeft zelfmoord gepleegd omdat hij failliet was.