Om technische redenen laat de derde druk nog even op zich wachten. © Manja Croiset

Om technische redenen laat de derde druk nog even op zich wachten.

Dit zijn de nieuwe covers de zwart / gele soft en de rood/zwart hard was zwart en nu ook een nieuwe foto achterop.
index

Duidelijk zichtbare nieuwe uitgaven, op de zwarte rode een foto met de oude druk in mijn hand. Foto Ole Eshuis.

index