Namens Manja Croiset

Een atypisch Manja gedicht/rijmpje volgens haar zeggen en ook  ‘NOT DONE’ in haar familie/ milieu met uitzonderingen/

Toch door haar geschreven en we weten het niet. HOE  LANG NOG?

ben je zo moe mijn lieve schat

liep je voor het laatst hier op dit pad

is het nu echt de laatste keer

dat je zei ik kan niet meer

laten we maar niet meer vragen

je hebt je steentje bijgedragen