Overpeinzingen, geen logica en toch waar. © Manja Croiset

In mijn weer zo wakkere nacht de nodige overpeinzingen. In reïncarnatie geloof ik niet. Maar atavistische producten bestaan!
In predestinatie geloof ik ook niet, toch kun je je eigen lot, slechts marginaal beïnvloeden.. Mijn net zo nihilistische moeder kon wel zeggen ; “het was kennelijk mijn tijd nog niet!”  Brrrrr en in strijd met haar nihilisme. Maar ik zeg en dat meen ik die rode draad is er nu ruim 68 jaar, NIET BEDOELD TE ZIJN EN DAT IS ZO GEBLEVEN. Is er een verschil? Mijn moeders tijd was het niet en ik voel me VERDOEMD! DAT IS GEEN LOGICA Mme. Croiset.