Ik heb me bezeerd en ik ben bezeerd © Manja Croiset

BezeerdWerkwoorden.

En de mensen zijn zo naïef…

Ik heb me bezeerd en ik ben bezeerd. Ik weet niet wat erger is.

Ja, dat weet ik wel.