Hiroshima en Nagasaki. Daarna pas kwam een einde aan WW II © Manja Croiset

De dag is voorbij GISTEREN 70 jaar geleden Hiroshima, maar einde WW II
9 augustus Nagasaki.
ook pas WW na de aanval op Pearl Harbour.

niet hier

Op 5 juli 1945 tekenden de vier grootmachten het document in Berlijn en de de facto werd de de jure (wat op papier stond werd wet). Tijdens de Conferentie van Potsdam in juli/augustus 1945 bedachten de geallieerden plannen voor een nieuwe naoorlogse Duitse regering, heroverlegden territoriale afzettingen ten gevolge van de oorlog, droegen op tot demilitarisatie van Duitsland en denazificering en maakten afspraken voor herstel na de oorlog.
Op 2 september ondertekende http://vandaagindegeschiedenis.nl/15-augustus/