Geen zondag liefhebber © Manja Croiset

Dacht dat het morgen maandag was, maar helaas pas zondag, als kind al.
Lange lege dag, alhoewel ik toen nog boeken vrat. Mensen met kantuuroren denken daar logisch anders over. Maar in mijn kindertijd nog zaterdagmorgen naar school, dat prefereerd ik ver boven de zondag en toen we veranderden naar 5 dagen waren die schooldagen afschuwelijk lang. in mijn Leidsch Dagblad nam ik graag vrijwillig extra zaterdagdiensten, een vrije middag voor terug.