Plagen, Pesten, Treiteren. Verschillende dimensies. © Manja Croiset

Mijn invalshoek. Plagen, Pesten, Treiteren. Verschillende dimensies.
Plagen kan een grapje zijn waar je soms van bloost of moet lachen, voelt als kietelen, wat helemaal niet prettig is, sommige mensen vallen er zelfs flauw van, maar ik zie het niet als rot bedoeld. Pesten is erger veel erger, maar wat ze bedoeling met kinderen die op school worden gepest, heet in mijn vocabulaire treiteren. Echt de opzet dat iemand er onder lijdt en zelfs wordt uitgestoten en getraumatiseerd, het gebeurt ook openlijk…
Pesten is voor mij zwakker. Een woord als een pesterijtje legt deels uit wat ik daarmee bedoel, het kan wel degelijk uit de hand lopen. TREITEREN is gewoon vals/gemeen. En is ook zo bedoeld..
Negeren, een kind consequent negeren is een vorm van mishandeling.Maar dat geldt voor vele beschadigde mensen, dat het gezocht wordt in de persoon, terwijl het zijn/haar omgeving is….
Te kakken zetten bv  door een onderwijzer dan heeft het kind vaak medestanders die niet op dat moment hun mond open durven te doen, maar niet geïsoleerd raken. Vaak worden ze achteraf gesteund ook mee gemaakt, dat een kind thuis niet durfde te vertellen en dat het daar dan toch terecht kwam via een klasgnootje zel of die geschokt iets tegen de moeder zei en dat wordt dan doorgespeeld. Het slachtoffer durft doorgaans niets.
Een kind dat zich niet gezien voelt en niet (h)erkend wordt, is niet in staat zich te ontwikkelen.