NIEUW SCHANDAAL IN DE ZORG! © Manja Croiset

Mevrouw Croiset krijgt net te horen, dat via het PGB het bedrag 75% vergoed wordt. 25% minder dan via zorginstellingen. SCHANDAAL de zelf gekozen zorg is beter.

En de eigenbijdrage  even hoog, dus hoger,

want het bedrag is inkomens afhankelijk en niet qua budget.