Dat hebben we dan ook weer gehad, mijn uitgeklede Wikipedia genomineerd om te verwijderen. *Uitgekleed, naakt Gaskamers discriminatie . Manja Croiset

In een rolstoel na het verlies van mijn eerste oor.

Die dbnl was er met deze bundel, typerend voor mijn leven , waar is hij gebleven in een zwart gat? Zoals zo veel?
Deze..
Jazeker een activist indertijd op Wikipedia gestaan.
Naakt en tegen discriminatie. Mijn vader . De appel valt niet ver van de boom. En over nichtje van dat had u uit de Stentor, wat stond daar nog meer? Over ballet… door Wijnand Kooijmans.
Ook dit stond er op
Alles in mee genomen in deze a boeken.
De boeken hebben een update gehad. Voer voor psychologen ? Ik denk Alex Anne, ze hadden jou misschien een les kunnen leren. Vals dom wat is de achtergrond ? Ook voor psychologen kan dit een lesboek zijn. Artsen en andere zorgverleners en menig ander hebben er lessen van geleerd. Op Wikipedia zijn ze net zo dom en star. Zich voor doen als wetenschappers maar kleinzielige amateurs. Misschien als jullie helden eens naar deze recensie keken en let wel uit 2007 alsof ik pas in 2013 ben begonnen. Een gerenommeerde uitgeverij als Stichting Amphora Books heeft Brein, ghetto van gedachten via mij Brave New Books ondergebracht. Op Wikipedia heb ik niet eens een moeder meer, de grondslag van dit alles . ( kom vanavond met verhalen, hoe mijn moeder is verdwenen). Beter gezegd Hitler . Vergiftigd in de baarmoeder en ik zou geen tweede generatie slachtoffer zijn. Van de Wannsee nooit gehoord.

En opzoeken is te moeilijk. Niet te geloven stupide en waar het de film betreft , het is mijn geschiedenis en de cineast de technicus. Dit kinkt te egocentrisch. Dan refereer ik voor de zoveelste keer aan Gansch het raderwerk staat stil als uw machtige hand dat wil. Waarover dit gaat?Over geschiedschrijving en ja dat heb ik gedaan en maakt dat wat uit? Travel happy verder. Wutsjes Encycloon een hele Piet en vergeet magere Hein niet. Gelukkig zal het niet lang meer of hij komt me halen, kijk dat is een uitdrukking en geen letterlijk fijn. Zojuist heeft een hulpverleenster bouillon gevoerd met een laurierblad erin. De vergelijking met Marja Vuijsje sloeg nergens op, zij wilde de confrontatie niet, Maar een andere levensopvatting wel een leven gehad, alhoewel we allemaal de sporen dragen. Die cousins slechts halve , we hebben een grootvader gemeen en zij hebben niets met de Rassenwetten vandoen, een niet Joodse moeder. Als mijn pagina op de nominatie staat bij een gebrek aan kennis om verwijderd te worden , waarom dan deze rotzooi terug gezet en posthuum mijn moeder vermoord. De rest van haar familie was dat al door Hitler. Wat weten jullie eigenlijk wel? Ik ben vergiftigd in de baarmoeder van een depressieve vrouw, lees en kijk en leer. Grote zielen zijn jullie voorgegaan… Laat eens los die bekrompenheid en leer een les. Nu ben ik geblokkeerd een soort van onder curatele, geen stemrecht meer, maar conformeren? Nooit! Wie weet lijkt ik op die grootvader, als hij zich had beheerst was er veel leed voorkomen. Ja, inderdaad ook de grootvader van die neven.

Cadeau gekregen van een erudiet man, antiquaire. Dichter schrijver, een kleine uitgeverij. Zeer beschaafd en toch ook niet bereid zich te conformeren . Ik krijg nog al wat boeken en bundels van illustere collega’s.
Let wel 2007. Uitgeverij? Zet mijn moeder terug en heel jong had ik al een uitkering van de WUV als 2e generatie slachtoffer . Weten jullie wel wat dat is? Zo niet, zoek het op. O, nee te moeilijk. Heb eens wat respect, dit mijn gezichtsvermogen . En zo lig ik erbij. Nou de mazzel.
Heel bijzondere prestatie, moet het medische rapport er bij?

Travel met zijn allen happy ( al the Nick namen het ware heldenDOM) verder in zo

Deze tekening is gemaakt op mijn 13e Barlaeus Gymnasium . Hoe kom ik op die lijsten?
Geen enkele illusie over the mensheid . Grote geesten zijn geen kleine zielen. Wanneer worden die erkend 9 van de 10 x na hun dood. Dit is een woorcartoon. Moeilijk, hé..
Dit een gedicht… kunnen jullie geen jodenvolk dat begrijpen…?
Bladzijden uit Mijn Odyssee, wat staat daar linksboven een door mij ontworpen speciaal soort Stolpersteine .
Mijn hele inrit , waar ik al jaren niet meer komen kan.
Ga u schamen
Kijk deze hangt er ook tussen.
In dit monument bovenstaand gebouw daar voelde ik me wel thuis
Correspondentie met de voormalige burgemeester van Amsterdam, een geassimileerde ‘jood’ oftewel een mens
Het Auschwitz Comité heeft hard gewerkt , hoe triest om te zeggen dat er wordt gediscrimineerd i.p.v gemeenschappelijk te herdenken. * zie ingezonde brief van mijn vader. Deze twee sujetten samen in het de La Mar theater. Beiden zijn erkende ‘beroemdheden’ met een dubieus cv, ze hebben een Wikipedia pagina. Ik zou voor geen goud met ze willen ruilen.
Manja en klinieken uit 2015 Simon Hammelburg schreef er een grandioze recensie over. Nu is hij een vijand eerste klas en maakt me zwart waar hij maar kan, weer een die roem naar het hoofd is gestegen Ondanks veel enthousiasme reacties. Wordt het tegen me gebruikt. Lang niet door iedereen. Ook medisch en dat heeft immense gevolgen, mijn trouwe familielid is er aan kapot gegaan. Behalve dat ik hem vreselijk mis, het is we zo ontzettend dar een mooi mens’ leven is verwoest door stigmatisering. Hij heeft me decennia zien strijden en steeds zieker zien worden dat alles door de macht van een stel incompetente artsen. En dit akkefietje goed dat hij het niet weet.
Fien zou zich omdraaien in haar graf. Maar heden er is geen leven na de dood,.
Ook ik een eenzaam mens en een adapt van Satre, die de Nobelprijs weigerde. In god ben ik gotzijdank niet gaan geloven.
Zo lees ik mogelijk door mijn hyperthemesia . Doña Quichota. Manja Croiset een strijder een individu geen appendix van een beroemde familie .
Nog een WoordCartoon om te besluiten met een Manj-aforisme.

Helaas ben ik Marcellus Emants niet. Kent u zijn uitspraak niet ? Dat valt te leren … Er is een korte take , hierbij mij op bed uitreiking van Brein, ghetto van gedachten, DAT was WEL een anachronisme

Advertentie

Een pertinente onwaarheid. De namen wel, maar niet hun gedachtengoed. Manja Croiset

Kan het online niet vinden en krijg van niemand antwoord. Blijft dit behouden? Het zou meer dan ontzettend zijn als het door de Namenwand verdwijnt. Ik ben er zeer onwel van, insiders moeten het antwoord paraat hebben.

Vertrouwd zonder religie.
Hier is het gedachtengoed van mijn familie niet vertegenwoordigd. ONRECHT! DISCRIMINATIE

https://jck.nl/nl/longread/de-hollandsche-schouwburg-als-plaats-van-herinnering

Waaronder het onbegrip van de herbegraven M R. De Miranda op de joodse begraafplaats in Muiderberg, de JOOD bestaat niet. Kwetsend en egotistisch en vooral weigeren om er op zijn minst over te praten Jaren geleden heb ik hier al over gecorrespondeerd met voormalig burgemeester M.J. Cohen. Een aangelegenheid van het Auschwitz’ comité . Nou bedankt,

Vertraging Mijn ODYSSEE. Manja Croiset

ALGEMENE UPDATE

Verdient meer correctie.
Deze heeft een update ondergaan en blijft naast elkaar voortbestaan .
Abusievelijk zit er in dit boek een verkeerd bestand wordt aan gewerkt. Echter een kolfje naar de hand van Alex Anne uit Gent. Ze koopt niets en kijkt alleen naar de eerste pagina. Dan nog is alles onzin, desalniettemin een slecht visitekaartje.
En consensus met St Amphora Books, wegens niet oplosbare technische problemen via Brave New Books . Amphora verzorgt als afgesproken de verspreiding en PR bij de boekhandels. Binnenkort te koop. De aanpassing op Website en Catalogus van Stichting Amphora Books neemt nog enige tijd in beslag.
Dit Boek is al jaren uit de handel. Echter het geboortekaartje circuleert als collectors item. Een strafbaar feit, ontwerp van mijn vader extra waarde als illegaal drukker van Het Parool. Auteursrechten tot 75 jaar na zijn dood. Anno 2186

De Hillel Codex Emile Schrijver uitgeven bij Prometheus visie Manja Croiset

Toch de Ouverture Prometheus?

#HOKJESGEEST 

De Hillel Codex. #Literaire thriller valt binnen dat kader.
Een visie op het boek voortvloeiend uit de mens. 
Ik heb voor ik dit schreef  ‘de balanceer act’ uit de Benjamin herlezen. 

Recensie of visie?

Een boek gebaseerd op feiten uit de joodse historie met veel facetten .

Toevertrouwd aan Emile Schrijver gezien zijn professie en zijn niet geringe aantal studies en cv in het algemeen. 
Een geëngageerd en bevlogen mens. 

Wel eens in het nauw gedreven gezien zijn karakter, de neiging de kool en de geit te sparen.
Zonder die eigenschap zou de heer Schrijver geen Algemeen directeur van het JCK kunnen zijn. 

Een nevenfunctie in Zwitserland, daarvan was ik op de hoogte maar nieuw dat de Hillel Codex althans de titel mede daardoor ontstaan is.

Heel veel gereisd en roots in het huidige Indonesia is hij in mijn perceptie toch iemand, die in Nederland geworteld is. 

In Mokum geboren, Jeruzalem van het Noorden. Wat is daar nog van over? 

Hoeveel moeite met deze regering in zake cultuur tijdens deze pandemie en de ‘verrijking’ van mevrouw Kaag? 
Refererend aan het trauma van zijn vader dat afschuwelijke vergelijken van leed. 
OMSTREDEN En veelal veroordeeld omdat Nederland de bezetter was en ‘minder erg’ nee anders. 

Miskenning verdubbelt een trauma. 

Jacques Presser passeerde, hij voerde het egodocument in.

De – wat de heer Schrijver seculiere jood noemt en mijn moeder ‘mensen geen joden’ -ondergesneeuwd, de slachtoffers en hun nabestaanden van de Shoah tot jood gebombardeerd door het besluit aan de Wannsee.|

{(Om dan plotsklaps tot mijn verbijstering over Purim het joodse carnaval te lezen en nog recenter in de museumwinkel Channuka te koop i.p.v. Channukia) opgegroeid met een paashaas, Sinterklaas en kerstmisboom zonder stalletje en een piek. Een heidens gebruik}
Niet minder getraumatiseerd en miskend oftewel uitgewist.

Is het werk van de auteur sublimatie? 
Ein Spielerei, geen plan voor een nieuw boek.

Dat wil ik geloven, maar ook als er nog iets pakkends boven borrelt.
Was dit toch pas de Ouverture Prometheus ?
Maar hoe evenaar je zo’n eclatant succes?
Hoe dan ook beschikt hij over een immense hoeveelheid kennis.
Is het toeval dat kortelings de slavernij aan de orde kwam? 
Ik houd het op geschiedschrijving. 

Chapeau mijnheer Schrijver.

 
Het is mij een raadsel hoe u ook nog tijd weet te maken voor een sociaal leven, vrouw en kinderen. 
Met zo’n uitstraling en informele insteek zit ook dat wel goed. 
Over balanceren – ik denk laveren- balanceren leidt vroeger of later tot vallen.  

Ik zeg wel badinerend ‘de koning der Joden’ wie weet wat er gebeurt als u die ‘act’ loslaat. 
Ik zou het niet zo willen noemen af en toe denk ik, een stukje zelfverloochening?  
De  heer Schrijver volgend op Facebook onzeker wat werk is en wat levensopvatting? 
Het laatste jaar heb ik me daar intens mee bezig gehouden, dat zal mijn levensfase zijn. (We bleken veel langer connecties)
Ik wens te ontkennen dat dit boek een debuut is. 
Vakmanschap is meesterschap .
Manja Croiset

Bedoeld voor bol of een andere site, betwijfel ik of dit geplaatst zou worden . 
Ik kan het wellicht proberen. Voor nu een column daarna probeer ik een website. 

# bedoeld als hokjesgeest en niet als hashtag.
De cover en Emile Schrijver met naslag werk.
Common Sense is er nooit geweest.
De Shoah een niet te bevatten dieptepunt.
Maar wat is dat wel? 
Ik denk aan het gesprek met een vriend, met onze conclusie zal ik u niet belasten.

Een Wens eerst als muurgedicht , nu in Natura Artis Magistra, Manja Croiset

Bij de Leeuwen op weerbestendig materiaal bij de leeuwen.

Gemaakt zoals deze

De Hillel Codex door de directeur van het JCK Professor E.G.L. Schrijver. Manja Croiset

Wie zonder zonde is werpe de eerste steen en dat zal ik niet zijn . OKen ik geen respect?

https://www.bijbelseoverdenkingen.nl/l/ijdelheid-der-ijdelheden/ KEN ik geen respect ? Ik buig niet en gebarsten, ben ik al lang geleden.
Θεού θεό τιμτε μοι λείπεις

Een ludiek tintje, hoe ik zelf met heftige dingen omga. Een overlevingsmechanisme . Dat heeft Emile Schrijver niet nodig . Zo een beter beeld en recensie in het Parool Lees die krant, voor mij een extra lading gezien het feit dat mijn vader hem illegaal drukte.

https://www.parool.nl/cs-b9a1fd6d

Uit Over de Shoah, die nooit voorbij gaat en Mijn Odyssee. Veel plezier Alix Anne te Gent. U staat voor paal ik niet.
Nog niet verschenen.

Het bijzondere boek de Hillel Codex van Emile Schrijver. Manja Croiset

Er gaan vast koppen rollen, met mijn ogen slechts koppen snellen.

Hillel Codex https://libris.nl/boek?authortitle=emile-schrijver/de-hillel-codex–9789044649307

Geschiedenis en fictie door elkaar heen , in een web verweven.

Behalve in de boekhandels op WEB sites. te verwerven. De titel heeft voor mij een onverklaarbare associatie met ENIGMA, hebt u het helemaal verslonden dan heb u ook die sleutel gevonden .

Of gekraakt, review GERAAKT

Wiki Schrijver https://second.wiki/wiki/emile_schrijver

Manja Croiset

Een paar pagina’s uit mijn Odyssee Manja Croiset

Eerder deze week

Krijg ik hier nu ook 1001 likes op met: “ O , wat ben je mooi, dat heb ik in geen jaren niet gezien zo mooi”. Stupide reactie dat hebben we allemaal , make up en de kapper doen wonderen,” Repliek terwijl ik totaal overstuur was: “ hoe vaak heb ik het overstuur was , hoe erg decorum verlies is en kijk naar de profielfoto, daar lig ik ook in bed. Niets mis mee en wat wordt hier gezegd door iemand die me langer dan 3 decennia meemaakt en een gepensioneerd arts is.?” Anachronisme . Overhandiging Brein, ghetto van gedachten . https://youtu.be/NejdTHtbctM
Zelfs of juist in rolstoel zeldzame momenten wat dichtbij geluk komt. Helaas van te kort duur.

Krijg ik hier op nu ook 1001 likes?
“O, wat ben je mooi, dat heb ik in jaren niet gezien zo mooi”
Diverse unpleasante reacties verwijderd.
Op de profielfoto lig ik ook in bed en daar kijk ik niet met afschuw naar.Wel eens over nagedacht dat zulke woorden kunnen leiden tot suïcide ?
Ik heb de mogelijkheden niet, anders was datal lang gebeurd. 
Het is toch uiterst curieus, als ik regelmatig spreek over dat decorumverlies mensonterend is, ik opmerkingen krijg op een foto waarop ik er niet florissant uitzie. 
Dat ik niet voor het eerst advies krijg over make up en kappers. 
In die rolstoel heb ik nog een moment ‘geluk’ gekend.
De andere een mevrouw uit Leusden, die een handtekening wilde in dit boek. 
En ik later las, ‘die’ hoort niet thuis, maar in een verpleegtehuis. 
Toen de documentaire over een deel van mijn leven op AT5 al weer jaren geleden er een reactie was ‘ Gestold verdriet’ 
Er is hier niet totaal niets gestold Πάντα Ρεί 
Gestold verdriet, vrij vertaald lethargie.

En als ik nu iets niet ben…
Hij had het nog wel over mijn savante geest, zelf puissant rijk en voer uit met zijn jacht.
Ik kan maar op een manier uitvaren en dat is met woorden tot aan mijn uitvaart.
Een onzinnig woord:” waar vaar ik dan heen ?”
Meer iets voor een afslag van een Duitse autobahn.
Hal zei vroeger als er een vlekje op een huispak, die in bed draag.

“ mij stoort het niet maar jou wel”
Je denkt toch niet, dat hij dat nu nog zegt?
Zeg tegen Conny Palmen dat ze naar de kapper moet .
Ook een onzinnige opmerking, ik vind het een onsympathiek mens.
Maar hoe zit dat met Suum Cuique?
En over schrijfsters gesproken, ik zit zonder uitgever .

Vol woede wanhoop en pijn. Manja Croiset

13 BARLAEUS GYMNASIUM geen Barleus, wedden dat u nooit contact hebt gehad? Mijnheer Mock 5 juli, 29 augustus en 10 oktober. Te laf om te zeggen en u bent gedesavoueerd .
DIT HOORT NIET in MIJN TUIN, ik ben voor Leugenaar gezet , mijnheer Ruijs, maar u bent het Westerborkpad samen plek bekeken. (Ik kon al niet meer lopen. Paal omhoog gereden door een hulp)een stuk glas als proef of het WEERBESTENDIG was, speciaal door Bosch glaskunst uit Zoetermeer gebracht. Paaltje betaald, besproken wat er op moest. De tekst met foto’s besproken mer uw medewerkers.
De wutjses en de flutstjes en ik Travel niet So Happy.
DOP TRANSPORT travel je niet happy. Logica, een ooggetuigenverslag is geen bron. Wat doen ze bij de politie? https://youtu.be/eGuWu1FU1g0
Wat een anachronisme echt is dat weet je niet. Van de Wannsee nooit gehoord dan weet je het nu. Ik ben geen nicht van Ik ben Ik En deze opdracht is niet verdelend https://youtu.be/SCwg4Wufg7o niet in de media geweest dit wel https://youtu.be/4khuzT6zFM0 En natuurlijk heeft iedereen twee boeken met een speech annex film https://youtu.be/iqWO1dFT8Bk MENSEN geen JODEN (O, ik zeg het zelf? Mensen geen Negers en ze zijn het niet meer? Ik vind nl zwart veel meer discrimineren dan negers. What is in een name? Heel veel. Black life matters? Every life does) in YadVashem dat is heel gewoon.
EN IK HEB HET OOK NIET. Onwaarachtig https://youtu.be/NejdTHtbctM
Deze stond in mijn dbnl. Kleine bundel, maar de titel vertegenwoordigt mij volledig.

Speech https://youtu.be/yu-tfQ9OdpU alles moet jezelf doen.

Die strijd is nog lang niet gestreden, schandaal dat het een strijd is. Manja Croiset

Nu de stenen er eenmaal zijn wil ik toch graag foto’s van de Namenwand van mijn vermoorde familie.

De missie van Jacques Grishaver zit er op, maar de mijne niet.
Waar o, waar worden de niet gelovigen die vermoord zijn vertegenwoordigd? Nooit. Nee, ik vlak zijn immense inzet en doorzettingsvermogen niet uit, maar ook hij staat niet open voor dit debat.

Ik kan het 1 x zeggen of 20.000 x , er wordt niet naar geluisterd niets meegedaan .
Niet dat het alles zaligmakend is , maar zonder Wikipedia ben ik helemaal monddood en dit gold voor de ongelovigen.

Ze worden gewoon genegeerd en gediscrimineerd.

Om te beginnen bij het ontwerp opgebouwd uit Hebreeuwse letters.
Een ongelooflijke stommiteit van Liebeskind blijkbaar zijn eigen levensopvatting , zelfde bouwjaar. Het is onmogelijk dat dit alleen voor mijn familie geldt en dit trof ook hen.
https://youtu.be/btPPhbdgHBA
Mijn monument op een privé plek in Amsterdam wordt steeds belangrijker.
Dit kost me ook mijn Wikipedia, niet dat zo’n ding alles zaligmakend is, maar dan ben ik helemaal monddood.
Tot in het oneindige kan ik herhalen dat ook hier in de oorlog niet verdwenen is.
Het ging niet over religie maar om het besluit aan de Wannsee, nooit van gehoord was het repliek op Wikipedia.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wannseeconferentie

En om die reden ben ik volgens die medewerkers daar geen tweede generatie slachtoffer.
Snapt u? Nou, ik niet.

https://youtu.be/iqWO1dFT8Bk
ondanks hun beider namen hier wel worden genoemd.
https://youtu.be/F1JSrLBpOQg
De plek van het besluit van die Endlösung.
Ik ben geen nichtje van, ik ben ik.

De Miranda werd herbegraven op een Joodse begraafplaats en het was zijn overtuiging niet.
EEN BLAMAGE, ik kan Joods bij de E.O, nooit voldoende bedanken voor die film in Kriterion

https://www.volkskrant.nl/cs-b9d22e10

Querulant? Nee geschiedschrijver.

R.I.P slaat nergens op, ook alleen voor gelovigen. Ik laat een wonder gebeuren als ik onder de groene zoden lig en men schrijft het, sta ik op uit mijn graf.

Overigens werd ik op LinkedIn benaderd met vragen over mijn vader CS 6 , de Vrije Katheder beide niet van toepassing. Maar hij had verder gekeken en hem bevreemde de houding van Madelon de Keizer over het Parool in bezettingstijd eveneens. Hij zou Over de Shoah die nooit voorbij gaat kopen, dat zie ik dan in het auteursmenu.

Een link naar het boek Over de Shoah die nooit voor bij gaat. Ik kies Athenaeum https://www.athenaeum.nl/boek/?authortitle=manja-croiset%2Fover-de-shoah-die-nooit-voorbij-gaat–9789402125078

Gelukkig zijn er ook nog mensen, die andermans levensopvatting wel respecteren . Karin van Coeverden en Alfred Edelstein , anders denkend, maar bjj mijn weten. Een uitstekende coöperatie.
Mijn nieuwe Odyssee naast deze Dit wel bol Mijn Odyssee https://www.bol.com/nl/nl/p/mijn-odyssee/9300000052462002/?bltgh=oDy-5DIG4rxwriAJaKpPeQ.4_12.14.ProductTitle en nu maar hopen dat die Alex Anne eens stopt met haar hetze.

Manja Croiset uw letterlijk RAZENDE REPORTER

https://youtu.be/btPPhbdgHBA