Michael or Mr Doe denkt dat ik onnozel ben, nou nee. Er zijn wel meer zgn. normale mensen, die dat denken en dat is erger. Manja Croiset

ZIJN ER MEER MENSEN DIE DIT ONTVANGEN HEBBEN?
De link heb ik vanzelfsprekend niet geopend!
Nog steeds kan ik menselijke relaties zo naïef zijn ,
maar dit soort…Nee. Ben geen puber uit een soap.
                         TITEL VAN DE FILM GTHANDICAPTE PORNOSTER!
Klinkt wel. Veel erger. Nu al dag drie ménière en de wantoenstanden in dat wat zorg heet.
Van: Michael [mailto:donotreply@kpnmail.nl]
Verzonden: zondag 18 maart 2018 22:28
Aan: Onderwerp: 3 dagеn om tе bеtalеn
Gоеdеnаvоnd,
Ik wil niеmаnd vеrооrdеlеn еn ik dеnk niеt dаt hеt vеrkееrd is оm jеzеlf vаn tijd tоt tijd tе bеvrеdigеn mааr аls jе nааstеn hiеr gеtuigе vаn zijn is dit nаtuurlijk ееn grоtе schаndе. ( HOEZO?)
WIE WEET WAS ER BEKENDER MEE GEWORDEN DAN MET AL MIJN TE HARDE WERKEN EN GESCHIEDSCHRIJVING
 
Ik hоu jе аl ееn tijdjе in dе gаtеn оmdаt ik jе gеhаckt hеb dооr middеl vаn ееn trоjаn virus in ееn аdvеrtеntiе оp ееn pоrnо wеbsitе. Indiеn jе hiеr niеt bеkеnd mее bеnt zаl ik dit еvеn tоеlichtеn. Eеn trоjаn virus gееft jе dе vоllеdigе tоеgаng еn cоntrоlе оvеr ееn cоmputеr, оf еlk аndеr аppаrааt. Dit hоud in dаt ik аllеs оp jе schеrm kаn ziеn еn jе cаmеrа еn micrоfооn kаn inschаkеlеn zоndеr dаt jij hiеrvаn оp dе hооgtе bеnt. Zо hеb ik ооk tоеgаng gеkrеgеn tоt аl jе cоntаctpеrsоnеn.
Ik hеb ееn vidео gеmааkt wааrоp tе ziеn is hое jij jеzеlf bеvrеdigt оp dе linkеr hеlft vаn hеt schеrm еn оp dе rеchtеr hеlft ziе jе dе vidео wааr jij nааr kееk. Mеt ееn druk оp dе knоp kаn ik dеzе vidео dооrsturеn nааr аllе cоntаctpеrsоnеn vаn jе еmаil еn sоciаl mеdiа.
Als jе dit wil vооrkоmеn mааk jе ееn bеdrаg vаn 500 еurо оvеr nааr mijn bitcоin аdrеs.
Stаp 1: Gа nааr http://www.cоinbаsе.cоm еn mааk ееn аccоunt ааn.
Stаp 2: Веvеstig jе аccоunt d.m.v. jе pаspооrt оf ID.
Stаp 3: Stоrt hеt gеld оp jе cоinbаsе bitcоin аccоunt viа jе crеditcаrd оf rеkеning.
Stаp 4: Vеrzеnd dе bitcоins nааr оndеrstааnd bitcоin аdrеs:
1DeUNuwrXUCAQqu5hdsfzxioBJMZEVfbHh
Zоdrа dе bеtаling binnеn is wis ik dе vidео еn hооr jе nооit mееr vаn mij. Ik gееf jе 3 dаgеn dе tijd оm dе bеtаling оvеr tе mаkеn. Dааrnа wееt jе wаt еr gеbеurt. Ik kаn hеt ziеn аls jе dе еmаil hеbt gеlеzеn.
ааngiftе dоеn hееft gееn zin, dеzе еmаil is nаmеlijk оp gееn еnkеlе mаniеr tе trаcеrеn еn mijn bitcоin аdrеs ооk niеt. Ik mааk gееn fоutеn. аls ik еrаchtеr kоm dаt jе tоch ааngiftе hеbt gеdааn оf dit bеricht mеt iеmаnd аndеrs hеbt gеdееld zаl dе vidео dirеct vеrsprеid wоrdеn.
Неt dеlеn vаn dit bеricht zаl еr nаtuurlijk ооk vооr zоrgеn dаt аndеrеn dit gааn kоpiеrеn еn dаn kоm jе vаnzеlf wееr ааn dе bеurt.
Dе grоеtеn!
Inderdaad de GROETEN, de leukerd! Michael or Mr Doe!
Moet ie doen, zelfs als het waar was, jammer dan, lijkt me niet compromitterend. Er er is heel veel ellende momenteel, DIT VALT DAAR NIET ONDER, mijn naasten zouden het gewoon wissen, niet de minste behoefte er naar te kijken. Ook even op mijn weblog zit ie in twitter en hier in LinkedIn.
Ben best wel nieuwsgierig naar die film.
Voor bijna alles bang geweest ( Lisette Lewin) maar hier voor niet.
Ik kan hier een ding over zeggen, voor hen die het over komt en het is waar EN JE BENT WEL KWETSBAAR.OOK METEEN NAAR BUITEN GOOIEN LAAT JE NOOIT CHANTEREN
ALS HET ECHT GEHAKT VAN ME HAD GEMAAKT HAD HIJ ZO IN MIJN BANKREKENINGEN GEKUND
MIJNHEER ONNO ZEL DOMME MICHAEL DOE.
 PEANUTS DIT, O NEE BITCOINS, IK WIL GEEN BITCOINS IK WIL DE GULDEN EN DE CENTEN TERUG

Lees verder

Advertenties

Overzicht van mijn boeken via Brave New Books, Manja Croiset

http://www.ako.nl/zoeken/?fq=Manja+croiset

https://www.bol.com/nl/p/de-odyssee-van-mijn-bestaan/9200000089147975/?suggestionType=featured_product&suggestedFor=mijn%20od&originalSearchContext=media_all&originalSection=main

Zie recensie

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Manja_Croiseta

 

Het is morgen 100 jaar geleden dat mijn moeder ter wereld kwam. Manja Croiset

 11 maart 2012  94     Exact twee maanden later zou ze overlijden

AMSTERDAM 11 maart 1918

Het is morgen 11 maart. 100 jaar geleden werd mijn moeder geboren als eerste in een seculier joods gezin, net als ik zal ze dat in eerste instantie niet geweten hebben. ( wat een jood is, we waren het eens, gewoon een mens)

Het jaar van de pandemie, de Spaanse griep. Twee zusters van haar vader zijn er aan overleden, een van hen heette Josephine, haar twee jaar jongere broer is naar hem vernoemd José, kortweg Joop.

Ze zou als enige overleven….

Vraag mij niets.

Als u oprecht wilt weten, kan dan via het boek ‘mijn odyssee’ net voorzien van een nieuwe cover.

Reclame? Nee, maar ik beantwoord niet een vraag.

Het spijt me oprecht voor hen die het boek net hebben aangeschaft.

Die nieuwe cover, ik had hem al, maar aarzeling, de voorkant wazig.

Diverse mensen geraadpleegd.

En, ja.. vaag mag bij doden. ( dat laatste mijn interpretatie)

Een doorn in het oog,(dochter van een graficus) de voorkant anders grijs dan de rest.
Twee oorzaken andere programma’s en mijn handicaps.
Die ‘handicaps’ 99% zeker, een cadeau van de psychiatrie.

Nu thuis onder alle omstandigheden, is het opnieuw misgegaan.

          Tegen deze Aesculaap bestaat geen Antidotum.


Toen daardoor the apple of my eye, behalve aan mij zwaar mentaal letsel werd toegebracht, heb ik de rollen omgedraaid. Mijn leven een te harde leerschool, ze kon zo veel van me leren, zei ze zelf. Het meest simpele heeft ze niet gedaan,

AFSPRAKEN EN BELOFTES NAKOMEN.

Ik ben nu net zo rigide als mijn ouders, waarover ik schrijf consequent of compromisloos, ik ben geen kloon. Afhankelijk van de situatie.

Het wordt een rechtszaak. Ik was helemaal niet van plan dat te melden in deze context.

Anderzijds, misschien met elkaar verbonden, ik heb een half jaar lang dag in dag uit bij mijn moeder gezeten aan zo’n vreselijk hoog/laag bed, daar kwam steeds vaker in flashbacks de Shoah naar buiten.
Ik heb voor haar gevochten.

Ik heb geen kinderen en kleinkinderen.

Ik zal dus voor mezelf moeten vechten, mijn oogappel mede mijn ondergang in, deed me me herrapen. Een week geleden was het kantje boord. Hij heeft dat gevoeld, de verjaardag van zijn zoon…

De rollen omgedraaid ik maak van het slachtoffer de aanklager. Die strijd zal me zwaar vallen,  heel veel angst pijn en een lange eenzame weg, ik ben altijd wel op een afwijkende manier eenzaam geweest.

Misschien schrijf ik op meer dan een wijze geschiedenis, het maakt ongetwijfeld niet populair. Het wordt hoog tijd, dat fouten van artsen net zo behandeld worden als in het bedrijfsleven.

Die BAANBREKER wil ik graag zijn.

Het boek zal dus weer vertraging oplopen..

Dit staat op Facebook Een paar maanden eerder had ik hem gevraagd om me te vertegenwoordigen in de geschiedenis met mijn PGB 2014, hij is daar steengoed in , maar blijkbaar niet voor intimi, het beschadigde ons, ik had het eerst anders ingevuld. Toen het me duidelijk was, heb ik meteen afgesproken, van mij uitgaande, dat ik hem zoiets nooit meer zou vragen. Even gedacht HELP NOOD BREEKT WET, maar wijzer en nu kan hij mij gewoon tot steun zijn.

De man, die u hier wazig ziet met een kruik, aan hem is het boek opgedragen.
Indiscreet? Nee, het is al geboekstaafd.

Manja Croiset

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Manja_Croiset

Maupie Paula 1 april 1918 jpgOverlijden Paula,

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziek als een hond, kritieke dagen zonder huisarts, belet niets mijn schrijven © Manja Croiset

Over honden gesproken, ooit zei Simon Hammelburg,
“mijn honden hebben een beter leven dan jij”

GEDUMPT want na zijn uitstekende recensie op MANJA EN KLINIEKEN,
waren niet meer alle ogen gericht op… KWATTA.

Ik kan het niet laten, een nieuwe cover en alleen

MIJN ODYSSEE

ja, van wie anders. De voorkant wat wazig, passend bij doden.
(Over DOODEN nog een actie.)
Nu is van het begin via de Cover de thematiek van het Verzamelde Werk duidelijk.
Al bij de leuke kinderherinneringen. Very annoying  op Wikipedia is VERZAMELD WERK VERWIJDERD, geen idee wie daar over gaat. Een trilogie met extra’s is iets anders dan

een los op zichzelf staand boek,


JMIJN_ODYSSEE_cover-page-001
info_gemeente@amersfoort.nl, burgemeester@amersfoort.  nlwethouderhouwing@amersfoort
Onderwerp: Alles van waarde is weerloos Lucebert.

Aan de afd. Kunst en Cultuur/ Algemeen.

Burgemeester en Wethouders

Al 5 jaar aan bed gebonden, ken ik de veranderingen niet.

Op Het Stadhuis prijkt(e) de spreuk “alles van waarde is weerloos” Lucebert pseudoniem van L.J Swaanswijk, goede vriend van Remco Campert, zoon van Jan Campert schrijver van de 18 Dooden, illegaalgedrukt. Lucebert was fout in de oorlog, notoire anti-semiet.
Niets jeugdzonde, er zijn jongeren in het verzet, miljoenen zijn vermoord.

Remco Campert een zenuwzinking nabij.
Teruggetrokken uit de uitgeverij de Bezige Bij ziek en gedesillusioneerd.

Ik doe een dringend beroep op u om dit in de Gemeenteraad te bespreken en de spreuk te laten verwijderen!

Met vriendelijke groet

Mevrouw M Croiset

 

Mijn stiefopa JC Hendriks drukte de 18 dooden Bezige Bij!

Staat in dit boek en in OVER DE SHOAH DIE NOOIT VOORBIJ GAAT

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Manja_Croiset

Dood door schuld Manja Croiset

Laat tot wasdom, te laat voor mijn geteisterde lichaam, doodgemarteld.

In staat van mijn beschulding. Uit haar beroep gestoten dood door schuld.

manja croiset

Klinkt niet, maar waar bescherming tegen de ‘hulp’verlening! Manja Croiset

In mijn eigen huis doodsbang door huisarts en een hulp.

Pas d ’après moi le déluge, pour moi et maintenant déluge.

 

© Manja Croiset

https://nl.wikipedia.org/wiki/Manja_Croiset

Dromen zijn gelukkig bedrog en een associatie Manja Croiset

EEN NATTE DROOM

een bedlegerige en eigenwijze vrouw
die slechts op een manier hulp verdroeg /schrijf wou
had een overvolle blaas
oververmoeid viel zij in slaap
in een droom liet zij het lopen
gelukkig zijn die toch bedrog
eenmaal wakker was de volle blaas er nog
door deze zo ijzersterke spier
ligt zij nog steeds zo hier
slaap slaap gaap gaap
incontinentie materiaal is dwaas
dan blijft de gedachte onbewust de baas
als ik niet ga kopen mag ik hopen
dat het haar gaat lukken
krom scheef die wc te halen
ik kan er slechts naar talen
zo niet een andere droom in stukken
ik kan u verklappen
die blaas staat nagenoeg op knappen
niets is zonder associatie jappenkamp en straf
jongens werden vastgebonden aan een paal
en als hun blaas het wel begaf
dan zouden ze worden vermoord
let wel het is ongehoord
dit is helaas geen verhaal maar historie
allemaal in mijn memorie
ik heb het beschreven
in het boek over mijn leven
de Odyssee van mijn bestaan
gaat over meer dan mij alleen
ik heb totaal geen hart van steen
wie nu nog zegt jij bent gek
sla ik zo op zijn/haar bek
bij ziek zijn of verdriet
je bent de enige niet
dat heb ik ook nooit gedacht
compassie wordt ook niet verwacht
hij zal er toch nooit komen
dan blijft het dus bij dromen

Manja Croiset
Rijmen is niets voor mij, wordt sinterklaas broddels en al knoeiende ging ik door zoals altijd.

Leontine Mourik

jouw rijmen is fantastisch

Mijn reactie: dankjewel , fantastisch en geen woord fantasie.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Manja_Croiset