TREURIG alles is TREURIG Manja Croiset

Als eenzaamheid troef is…

Nadat ik even gedoezeld heb, zal de rest van de nacht me aanstaren.

Zijn armen heeft hij verloren.
Het schuilen in de duisternis is reeds lang verdwenen.

© Manja Croiset

De nieuwe ik, steekt steevast iets te eten in haar mond, terwijl ik dorst heb en ik was een nathals, toen ik nog niet droog was achter mijn oren. Maar een zeikerd gebleven.

 

CHRONISCH ZIEK ZIJN Van 48 ❤️ kilo naar 74💧 MC 🩸🤍💧

TREURIG

Misvatting Oude Dames hebben geen knotjes en zijn wel modisch.
Met walging zie ik iets in de spiegel dat ik dat ben, ik ben dat niet. Om de klodder vet is een lap gedrapeerd, unicolor natuurlijk soms een kleur accent. Maar nooit in bloemenstof gehuld dan was ik i.p.v. ziek tot burgerturf verworden.

TREURIG

TREURIG

ik denk aan een kaart van Alissa, we waren bij Hans en Grietje en waren

TREURIG

Menigeen heeft gezegd, is het belangrijk hoe je er uitziet als je je maar goed voelt.

Ik kan me niet goed voelen zo ogend TREURIG

Hans en Grietje Een kroeg aan de Spiegelgracht een kleurenbeeld Toch vertegenwoordigde dat het de zwart/wit periode “Achter glas“ van Joan v.d. Keuken. Ik kreeg het in de vierde van het Sinterklaasfeest van de Barlaeusviering. Met iets wat geen rijm was, een tekst zonder iets van metrum, maar zo raak… Gek genoeg, staat hij in Over de Shoah die nooit voorbij gaat en niet in Mijn Leven achter onzichtbare tralies. maar in MIJN ODYSSEE altijd bingo. Pejoratief, bingo zijn bloemetjesjurken en het is zo gezellig met die oudjes. Het nieuwste is gefilmd, swingen met rollators. Ik kan er niet naar kijken. Menig hulpverlener uit dergelijke instellingen zal dit met afkeuring en onbegrip lezen. Los van niet te harden pijn, zou decorumverlies voldoende reden voor euthanasie moeten zijn.

TREURIG

Menigeen zegt is het belangrijk hoe je er uitziet als je je maar goed voelt.
Ik kan me niet goed voelen zonder schwung.
Niet per definitie sophisticated

TREURIG

ik denk aan een stukje van Laurien Verstraten over presentatie en lichaamstaal. Metafoor Amorf Heb ik nu in een omdraai een bundel TREURIG geschreven? Barbapa. Een hap uit de nacht zonder armen.

Associatie Softenon 💧MC


https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Loreley

Ich weiß Warum ich so TRAURIG bin

Als ik mijn bed uitval, ben ik PLATVLOERS

Elke getypte letter doet pijn. Het zeemeerminnetje

Een gruwelijke eenzaamheid. Gezelschap overlast.

En mijn god wat kunnen mensen liegen of fantaseren .

Een eenzaamheid zo groot.
Pijn zo erg dat gezelschap horror is geworden.
Typen ook.

Misverstanden en leugens een alles overheersende pijn in machteloosheid.

Artsen dat ze zich nog zo durven noemen. Martel werk tuig.

B1360B54-B960-400B-B5C1-9226AB73771F

Gebeurde dat maar.
Mijn lippen fluisteren dag en nacht HELP

om het af en toe uit te schreeuwen

Mijn woede over het in zwang geraakte euthanasie programma van de Nazi’s

in Nederland zijn nagenoeg alle artsen een soort van Mengele geworden.

Een satanisch genoegen om mensen te martelen onder het mom van ethiek en zorgvuldigheid.

Homeburial Robert Frost vertaling Wijnand Steemers Manja Croiset

Homeburial/ thuis opgebaard.

Van onderaan de trap zag hij, voordat zij
Hém zag, hoe zij aanstalten maakte om
Af te dalen, haar hoofd gewend naar wat haar
Vrees aanjoeg. Zij hield haar aarzelende stap
In, om nog eens reikhalzend achterom te zien.
Hij steeg haar nader met de woorden: “Wat zie je
Toch de hele tijd daarboven – ik wil het weten.”
Zij draaide zich om, zeeg op haar rokken neer,
Haar ontstelde gelaatsuitdrukking versomberde.
Om tijd te winnen zei hij: “Wat zie je toch,” terwijl
Hij de treden beklom tot waar zij gehurkt zat.
“Ik wil het weten, nu – vertel het me, lief.”
Van haar kant ontzegde zij hem elke steun door
Een miniem verstijven van haar hals, en zwijgen.
Zij liet hem kijken, overtuigd dat hij, blind schepsel,
Niet zien zou; en een poosje zag hij niets. Maar
Tenslotte mompelde hij: “O,” en nogmaals, “O.”
“Wat is het – wat?” vroeg zij.
“Ik zie het nu.”
“Niet waar,” betwistte zij. “Vertel dan wat het is.”
“Wonderlijk dat ik het niet meteen zag.
Ik heb het vanaf hier nooit eerder opgemerkt.
Ik moet eraan gewend zijn – dat zal het zijn.
Het begraafplaatsje waar mijn familie ligt!
Zo klein als een raamkozijn is het geheel.
Niet veel groter dan een slaapkamer, wel?
Er staan daar drie leistenen, een van marmer,
Breedgeschouderde stenen in de zon boven
De heuvel ernaast. Die doen er nu niet toe.
Nee, ik snap het: het gaat niet om de stenen,
Maar om het grafheuveltje van het kind – ”
“Niet doen, niet doen,” schreeuwde zij.
Zij schoot achteruit, deinsde weg onder zijn arm door
Die op de leuning rustte, liet zich de trap af glijden
En keerde zich met zo’n beangstigende blik naar hem
Om dat hij, voor hij er zelf erg in had, twee keer zei:
“Mag een man niet spreken over zijn gestorven kind?”
“Jij niet! O, waar is mijn hoed? O, die is overbodig!
Ik moet hier weg, naar buiten, de frisse lucht in.
Ik weet niet of er een man bestaat die dat wel mag.”
“Amy! Ga deze keer niet naar iemand anders.
Luister naar me. Ik kom de trap niet af.”
Hij ging zitten, de kin tussen zijn vuisten.
“Er is iets dat ik je graag zou vragen, lief.”
“Jij weet niet hoe je het vragen moet.”
“Help me dan.”
Als enig antwoord beroerde haar hand de deurklink.
“Mijn woorden kunnen haast alleen maar kwetsen.
Ik weet niet hoe ik over iets moet praten zoals
Het jou belieft. Maar misschien kan ik het leren,
Zou ik denken. Ik weet alleen niet hoe.
Een man moet tussen vrouwen deels afstand doen
Van zijn manzijn. We kunnen afspreken dat ik
Me verplicht me niet te bemoeien met elk
Detail dat jij van zins bent te noemen.
Al hou ik niet van zoiets tussen geliefden.
Twee zonder liefde kunnen er niet zonder. Maar
Twee geliefden kunnen daar niet mee leven.”
Licht bewoog de deurklink. “Nee – ga niet.
Loop er dit keer niet mee naar een ander.
Vertel het me als het iets menselijks is.
Sluit mij niet buiten je verdriet. Ik ben niet
Zo heel anders dan andere mensen, zoals jij mij
Daar afstandelijk laat voelen. Geef mij een kans.
Ik denk echter dat je het ietwat overdrijft.
Hoe kwam je ertoe te denken dat het er vooral om
Gaat het verlies van je eerste kind zo ontroostbaar
Op te vatten – in het aangezicht van de liefde.
Me dunkt, er is genoeg nagedachtenis aan hem besteed – ”
“Zie je nu hoe sarcastisch jij bent!”
“Nee, dat ben ik niet!
Je maakt me boos. Ik kom naar beneden, naar je toe.
God, wat een vrouw! En nu is het al zover dat
Een man niks over zijn dode kind mag zeggen.”
“Jij mag dat niet, jouw woordkeus deugt niet.
Als je enig gevoel had, jij die met eigen
Handen – hoe kon je? – zijn grafje dolf.
Ik zag precies vanuit dat raam daar hoe jij
Het grind telkens de lucht in wierp, zo, zo
Omhoogwierp en het lichtjes neerdaalde
En van de hoop naast het gat afrolde.
Ik dacht: Wie is die man?Ik kende je niet.
En ik sloop de trap op en af om opnieuw
Te kijken, je schop bleef maar omhoogzwiepen.
Toen kwam jij binnen. Ik hoorde je bromstem
In de keuken, en ik weet niet waarom, maar
Ik kwam naderbij om met eigen ogen te zien.
Jij kon daar zitten met je schoenen, bemodderd
Met de vochtige aarde van het graf van je kind
En maar praten over je alledaagse zorgen.
Je had de schop daar buiten bij de ingang
Tegen de muur gezet, ik heb het zelf gezien.”
“Ik zal de vreselijkste lach die ik ooit slaakte slaken.
Vervloekt zij ik, God, als ik niet geloof te zijn vervloekt.”
“Ik kan precies de woorden die jij zei herhalen.
‘Drie mistige morgens en één regenachtige dag
Verrotten de beste berkenroedenheg die een man
Aan kan leggen.’ Denk je eens in, die woorden, toen!
Wat had de rottingsduur van een berk te maken
Met wat zich in die verduisterde zitkamer bevond.
Dat kon jou niet deren! De dikste vrienden zijn bereid
Iedereen tot in de dood te volgen. Komt het opeens zo ver,
Proberen zij net zo makkelijk vooral niet mee te gaan.
Nee, vanaf het ogenblik dat je doodziek bent,
Ben je eenzaam en sterf je nog eenzamer. Vrienden
Doen alsof ze je volgen tot in je graf, maar je ligt
Er nog niet in of hun geest wendt zich af en
Spannen zij zich in naar het leven terug te keren,
Naar de levenden en naar wat zij kunnen bevatten.
Nee, de wereld is slecht. Niet zo’n verdriet had ik
Als ik dat veranderen kon. Dan niet, o dan niet!”
“Kijk, nu is alles eruit en voel je je beter,
Nu hoef je niet weg te gaan. Je huilt. Sluit de deur.
De angel is eruit: waarom die erin te laten.
Amy! Er loopt iemand buiten hier naar toe!”
“Jij- o, jij denkt dat praten alles oplost. Ik moet
Weg – dit huis uit. Hoe krijg ik je zover – ”
“Als – je – dat – doet!” Al wijder ging de deur.
“Waar wil je heen? Vertel dat eerst eens.
Met geweld haal ik je terug. Reken maar!- ”

Gedicht van Robert Frost, overgebracht door W.S.

Met dank aan de vertaler Wijnand Steemers, die dit zo bescheiden ondertekent, subtieler overgebracht. Boodschap-mijn invulling- hij ondergeschikt in dezen.

Natuurlijk denk ik hieraan. Mijn grootste verdriet in mijn veel bewogen bestaan, het lijkt me dat ik dat wel zeggen mag.

Nee, ik ben geen moeder…

#Medische MisserF20D53B4-9529-4522-8188-2DDABA2B5D0EEn dan opeens toch de Shoah…..kinderlijkjes…

Aanklacht. Frappez Toujours. Manja Croiset

Nu maar hopen, dat mijn eten niet eerst op de grond belandt en dan in mijn bed zoals gisteren. Het ontlokte mijn huisarts

“eenzame dappere strijder”
Iemand vertrekt weer zonder dat mee te delen (fatsoen,niet waar?)
en dit is nog niet eens gezien.

Ik heb al geprobeerd om het met een blad te doen, maar vanuit de magnetron daarop gaat al fout.

Zie er niet uit, mijn haar kammen lukt niet.
O, die ene Nederlandse tak, niet kijken.
Opeens hoor ik Arendsen Hein zeggen:

“Emotionele Chantage”

het slaat wel nergens op, maar toch.
Ik wil hier ook geen medelijden, “de schrijvende actievoerder.”

Maar de #media vertikken het.

Geen emoji meg aaien etc.

Waarom het toch blijft staan, vanwege een serie aanklachten

#Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens,
#Misdaad tegen de Menselijkheid

daar moet dit heel batterij papieren of simpel

MIJN ODYSSEE dus zijn vragen overbodig.

Manja Croiset
Activistehet-gebouw-van-het-europees-hof-voor-de-rechten-van-de-mens-in-straatsburg-foto-echr7D5E03F3-7F2F-4A90-B7BB-857DA59C40AD#Activist

Dociel en vals tegelijk. Manja Croiset


Waarom laten mensen zich zo koeioneren en als iemand wel iets zegt, nou nou dan is er wel leven nl. woede en bagger tegen degene die geen mak schaap is. Onbegrijpelijke blinde adoratie.

Werkt satire beter?

Hij is zo goed, dat ik het niet meer geestig vind, maar bizar.

4C63E477-1092-4B36-A64F-99B2877001BE

Vele posten van Facebook aan elkaar geplakt.

Ik begrijp niet dat er ook maar 1 jood monarchist kan zijn
en koninklijke onderscheidingen niet weigert.

https://jonet.nl/koningin-wilhelmina-en-de-jodenvervolging-achtergrond/?fbclid=IwAR21NbOzquNzD1XVL_Cf6zqpR1sHWHm0ffLkaLd-773EHls-zmB_bc3hcKQ

Ik teken protest aan tegen Jonet.nl

Wilhelmina een notoire antisemiet. Zo hypocriet als het maar zijn kan. Ze wilde geen herstellingsoord voor joden in de buurt. Bah vies, die joodjes. Vreselijk en triest.

En “de oprechtheid” van Halsema, (hoe leuk, naïef als ik toch zijn kan, een vrl. Burgemeester van Amsterdam) het ene moment Auschwitz Memorial, het gebruikelijke, bla bla en nu dus de recidivist weer die ruit In bij HaCarmel

Geweldig toch MONarch wij, hoe arrogant dat pluralis majestatis.
Nu klopt het wel, koningin maxi credit heeft veel invloed en in overvloed,
want we zijn zo eenvoudig en staan zo dicht bij het volk.
Tja, in het stadion bij de vorige Hazes en bij sport. Ja, pejoratief, maar klasse is het niet. Niveau Riche een variant op een thema.

En ze is zo verdrietig…, haalt een ander met dit probleem de media met hetzelfde?

Tja, een virusje.

https://viraaltjes.nl/ontzettend-pijnlijk-nieuws-voor-maxima-betreft-haar-moeder/

DEA10C2F-3460-4F71-8045-DFFF821E0A70

Poppenkast of Marionettentheater?. Jan Klaassen en Katrijn.

Ja, kijk de poppenkast.
https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/poppenkast-dam/

Je kunt stilte op de Dam beschouwen als het gat van Zadkine

4BCDCD6C-5955-4BD3-96EF-423BCD9CCD15Iemand zei fantastisch zonder Hotemetoten. Ik val nooit iemand aan op zijn haar tijdlijn, dat wens ik bij mij ook niet, een regel die met voeten getreden wordt.

Foto opgeslagen en zette erbij, geen Hotemetoten? Hotemetotenderderder dan dit bestaat niet.

Dichtbij het volk? Hij weet niets van een normaal leven en die zeer foute mevrouw.Ongewenste vreemdeling. Cetero Censeo Maxima Plaza de Mayo.

En het leuke de persoon in kwestie daar kreeg ik een duimpje van, de rest hoofdzakelijk bagger. Een oudere dame, “eens Plaza del Mayo”

Wie zijn hier nu de kleine zielen? Fulmineren zonder oriënteren dan blokkeren. Bekrompen als u eens echt las. Dan zou u weten dat opmerkingen over onschuldige NSB-kinderen Versus Maxima nergens opslaan. Mordicus tegen de Monarchie. Spijt van mijn reactie, het was niet nodig om me te verdedigen.

Een man die toch tekeer onder de gordel, agressief zuur, de rest herhaal ik niet eens.

Een ander vroeg Waarom? Mijn antwoord:
“baanbrekers schieten door en dat is hier niet eens het geval.”

Reactie zielig. Ik raakte overstuur en per Pb wel in gesprek gegaan. Dat is recht gezet.

Dit was heel erg  en weer passeerde het Euthanasie programma van de Nazi’s, in zwang geraakt. (deze persoon in kwestie,  vond het gelukkig zelf ook. Dat was zinnig) Kranten ingezonden brieven, een uitgeverij, websites. Je komt geen stap verder althans ik niet, de media negeren me categorisch. Iemand een foto van een wel heel jonge Anne Frank, gemanipuleerd beeld en tekst in één, nota bene in het Engels… en daaronder een superlatieven Respect!  Altijd weer zal ik verbijsterd zijn over de DOMheid van de mens. Dit op mijn tijdlijn.

Toen Anne Frank aan typhus overleed in Bergen Belsen dacht ze niet: “wat is de mens toch goed.“🩸2 dagen ervoor viel haar zusje dood naar beneden.🩸🙅🏾‍♀️

Mijn typen is zo slecht, maar dit…

WOII gemist. “Wat een redactie. Wees blij als je die niet hebt meegekregen.”

https://www.npostart.nl/krabbe-zoekt-chagall/05-05-2020/AT_2127973

Ik opende link en kom bij M C terecht.
Marc Chagall deze keer.
Vele MC’s
Manja Croiset

 

Via Gerard de Boer

 

19.00 nu echt wakker….nog niets gedronken. Wat broodnodige humor.

B1360B54-B960-400B-B5C1-9226AB73771F

 

 

 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Manja_Croiset#

 

 

Gisteren in het teken van hen die WOII niet overleefden. Vandaag de nabestaanden. Manja Croiset

BEVRIJDINGSDAG?. Solidariteit?
GISTEREN in het teken van hen wie WOII niet overleefden.

VANDAAG de nabestaanden.

Bevrijdingsdag-page-001 (1)

Een republikein is geen MonArchetype

2D89C4BF-B687-4EF5-AC85-1BA0F93D582E

A26E4BF0-4410-470F-A91A-7082B9C50AB5
Niet iedereen is gezegend met een (grote) liefhebbende familie.
Nu is dat onder oorlogsgetroffenen niet afwijkend.
Geluk bij een ongeluk, mijn tak is niet crimineel.

Het is niet eenvoudig als zieke single en triest- dat juist die ene mij zo dierbare tak in de familie en ook van mij houden -gebukt te zien gaan onder de nooit aflatende Medische Missers. Ze zien mij strijden kennen mijn geheugen.

Nu een huisarts: “ niet ethisch wel volgens de wet”
Dat gold ook voor mijn geboorte.

2AAEC527-CE07-496A-90B2-1A9C3B2CBAB7

Featured Image -- 17462

Als een vrouw zegt, dat ze een abortus nodig heeft, zegt dat genoeg.
De cineast: “natuurlijk werd het kind wel geboren.”
“Letterlijk ‘natuurlijk’ wel.”  Maar daar houdt het op.

Het werd een drama en is dat gebleven. Crisis tijdens de zwangerschap en een heftige rond mijn geboorte, daar heeft mijn oudste zus inderdaad een optater van gehad, maar is toch niet op mijn conto.

De mij zo dierbare tak, had me niet gekend en dus ook niets gemist.
Een paar maanden terug heeft iemand met kanker beweerd, dat ik gezegd zou hebben dat haar ziekte niet erg was, omdat ze getrouwd is.
Een wel zeer zieke geest.

Mijn bijna doodervaring was geen fijne en helaas bijna. Op mijn 17e overleed ik net niet aan een medicijnvergiftiging.

De enige goede therapeut ben ik zelf geweest, natuurlijk met behulp van anderen.
Zorgvuldig via mijn PGB uitgekozen.

Met een stigma, krijg je nooit een objectieve benadering. De veel oudere neurologische klachten voor ik in bed belandde, zijn nu niet bepaald serieus genomen. Ook is er beweerd dat ik niet naar specialisten ben geweest. Ook niet waar. Oogartsen internisten, KNO arts. Cardioloog. De gynaecoloog staat er los van. Mijn hulpen hebben met me in ziekenhuizen gewoond. Overigens geen van die artsen duidden het mentaal, maar wat het wel was dat wisten ze niet.

Nu heb ik een huisarts, die zich wel in me verdiept en zo kwam het boven water.

Het heeft hier nu meermalen gestaan. Een teek in 1986 …
Ik ken geen mensen van voor die tijd en diegenen keken gekleurd.

Van niet een arts noch familie is er een excuus gekomen.
Voor het grootste deel, besta ik niet eens.
Eerst decennia mishandeld in de psychiatrie en nu al jaren en jaren in de thuissituatie, met heel weinig ijkpunten.

Dit schatje, je kunt beter een cipier hebben. Meestal heb je dan iets op je kerfstok.

En niet elke cipier is een naar mens. Je straf is de cel.

Een patiënt op deze foto en dat ben ik. Maar dit niet de beroerdste afdeling/ paviljoen.

jubileum tolsmsa

 

F2067DBC-87E6-477F-A6D1-7B9CF79556F3Een batterij artsen voor een tribunaal.

Vandaar deze wens, want recht bestaat niet.

0877F6D7-9B04-4C1B-B233-1A8370963F19

Kijk als je keer op keer dreigt te verzuipen en er ook nog geprobeerd wordt, je hoofd onder water te houden, word je daar geen zachter mens van. Maar flik mij geen onrechtvaardigheid, want ik neem het niet.

Niet crimineel mijn familie, ook dat is betrekkelijk. Verwaarloosd worden , genegeerd worden, voor leugenaar uitgemaakt is wel degelijk een vorm van criminaliteit. Het valt onder mishandeling.

U hebt nu meegekregen, hoe hard ik hier van geworden ben en o, zo kwetsbaar.

Dat mijn huidige huisarts gehoorzaamt de wet en waarschuwt de politie bij een niet natuurlijke dood-Hoe erg ik dat ook vind- is wel te bevatten.

Dat ze haar collegae niet aan wil spreken niet.

Over die SCEN arts 2013. Het staat er toch gewoon, over de voorkennis.
Over 2018 De Gepensioneerde SCENARTS, u doet het toch gewoon zelf!

Is dat er zwart op wit? En die zak van Es, doe hetzelf, hoe hij het zei, kan bij mij totaal niet.

Niet een deugend medisch rapport, zelfs niet in de dissertatie waaraan ik heb meegewerkt. Hoe ze aan die verkeerde diagnose kwam? Niet van mij, niet van Hal, door mij hebben zij elkaar leren kennen. Het toeval wilde dat ze in het Radboud promoveerde.

308DB601-53C1-4C7A-8DC1-3DAA1FDC1C52
Onderstaande zal me nooit weerhouden.

of ik moet dood zijn anders zal ik niet rusten tot ik tot, ik een huisarts, diverse SCEN artsen , de KMNG e.v.a. Aangeklaagd heb bij

 

HET EUROPEES HOF voor de RECHTEN van de MENS, te Straatsburg

het-gebouw-van-het-europees-hof-voor-de-rechten-van-de-mens-in-straatsburg-foto-echr

MISDAAD tegen de MENSELIJKHEID.

3FCC1D7D-EBB8-4CCD-8780-CB950EB2DC8F

Mevrouw Rijk een leugenaar. Net zoals de door haar geraadpleegde mevrouw S van Loon.
A van Es, een van de aangeklaagden. Incompetent.

G Antonides Incompetent

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Manja_Croiset#

Overvallen. Manja Croiset

Liggend in het donker opgegeten door pijn.
Niet van plan naar de media te kijken, aansluiting vind ik toch niet.
Even mijn iPad aan, dat is het enige licht.
Zie ik bij toeval deze documentaire.

https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2020/het-raadsel-van-femma–prooi-van-een-mensenredder.html
Opnieuw wil ik mijn dank uitspreken aan Alfred Edelstein, hoe hij keer op keer de kans ziet, binnen de E.O. de eigenheid van de Joodse Omroep in stand te houden.
En de diversiteit van Monne de Miranda tot ‘zo maar deze vrouw’ met zwaar getatoeëerde zonen.
Tatoeages waar ik van gruw, ik moest van de hulpgids af toen ik
te kennen gaf zo geen verzorging te wensen, zegt u maar kunnen.

Ik werd geschrapt wegens ‘discriminatie’

Totaal ander milieu – het klinkt niet- bij de Miranda een ‘feestje der herkenning’
Ik spreek tevens mijn dank uit voor het:
“geen onderscheid maken tussen bekenden en ‘zo maar iemand’.”

Allemaal mensen.
(Deze muziek niet voor niets al eerder gekozen)

Anne Frank en Etty Hillesum hebben een symbool functie – maken voor de buitenwacht joden tot mensen van vlees en bloed, geen getal -voor mij niet anders dan anderen.

Manja Croiset

Heel even een privé moment, Nannie Beekman in beeld,- nooit eerder heb ik haar gezien- ik heb met haar gecorrespondeerd bij het schrijven van

“ over de Shoah die nooit voorbij gaat”

dit typend ben ik weg bij de film en terug bij mijn familie en leven, onverwacht toch vandaag herdenking. En stromen tranen stil en niet te stoppen.
Doordat: “zomaar mensen, kwam ‘mijn muziek’.”
💧
Marjolijn Croiset Raviv heeft Alfred ontmoet, geen idee of je dit vandaag ziet.
Toch nog een familie-momentje en is het goed zo verder alleen te zijn.

Zo stond het op Facebook.
Dit kopiërend gaan mijn tranen door en blijken palliatief voor de fysieke pijn.
Gelukkig geen hulp vandaag, eerder ‘ik houd het niet van de pijn!’

Of the record mijn situatie, eveneens inhumaan.
Niet ethisch wel volgens de wet.

Woorden van een arts in een westerse maatschappij.

Al typend neemt PIJN het alweer over.

indexSGWZWXWI (1)

Soms heeft Facebook zin. Manja Croiset

”Jij hebt balletles gehad”, zei de redacteur kunst en cultuur toen hij me een spagaat zag maken.

” ja” zei ik. “Bij Nel Roos”

“ ‘DE’ Nel Roos.” Nou en of. Nooit begrepen geen Wiki.

En vandaag op Facebook. ( Ik ben oud, wij zeiden nog ‘Lex-je’)

922FF1BA-2480-43D4-88D3-170FAC90468D4FE26A6F-6D79-4FD0-ACFD-4530F058A9A3

9ABD7BDE-2EC6-4ED3-9B85-481C6F5B601A

 

 

 

 

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Alexandra_Radius

 

 

 

Het contact is al gelegd .

FF5E15DB-9117-422F-8BA9-D18F89A95487652C097D-D172-4F3E-A963-418AE206131D

1870584C-6C67-487F-8781-5461A8C34716

Deze dagen alleen, alleen blijkt een homoniem “In Memoriam de vermoorde famile van mijn moeder” Manja Croiset

Mijn eigen herdenking, geen aansluiting in de huidige maatschappij.

https://youtu.be/iqWO1dFT8Bk

Filosoof of Zonderling

maupie-aan-de-ringen-jpg1-april-1918hanny-met-vriendinnenhenriette-bamberg-2de-drie-kinderen-kool-mozesde-drie-kinderen-koolmaupie-en-joop-in-de-erker-1932img_4758

groot-oudersklassefoto-joop-kool-op-zijn-knietjes

joop-1928jetje-1927jetje-1933joop-jose-koolhanny-met-vriendinnetjes-1931

Laten maken in plaats van een Stolpersteine voor jou mijn moeder Paula Croiset- Kool

http://www.ako.nl/categorie/?f43156=Manja+Croiset

5175A98A-A085-45B9-A8B5-498C1A2E38BD

cropped-herdenken-kun-je-niet-leren-page-001.jpg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Manja_Croiset

View original post

Wat zal beklijven? Manja Croiset

74 aaneengeregen jaren strijd.

Verpauperd en ontheemd in mijn nagenoeg vacuüm (al zo lang)
Verdwenen in dat vacuüm, de VUURBAL van ANGST en PIJN is daarin niet geblust.

De kunstenares diffuus.

De gedrevenheid is gebleven om uitgeput en verslagen weg te zakken.

Verstild en Fel.

Wat zal contemporain beklijven?

De klote aardkloot niet verlaten, op te gaan als niets in die miljarden (licht)jaren.

59EAA3F6-CF53-4174-A30E-972D7F559388

DAEF85C3-91AB-4765-9994-87BA3A19F3DBUniversum Omniversum

A175D565-F260-46E0-A163-B95F7B2F3BB4

De flamboyante vrouw. Mondain.

 

329A373C-3EE7-4743-A285-CA49C8A9CBCB
Getormenteerde zielen zijn Grote Geesten.

“ ‘Geestig‘ binnen dat niets.” De Stupide woorden op fenomeen Fakebook gaan hun normale gang, sterkte, beterschap, rust maar lekker uit.
Daarna dit of dat zal je goed doen. Muziek Poëzie..

Geen van mijn woorden geland, laat staan beklijft. Un citoyen:

“je schrijft te elitair”

ondertussen denkt hij te schitteren, een lamstraal.

Zalig zijn de eenvoudigen van geest, het koninkrijk gods valt niet te beërven,

hoe simpel zo te existeren.

De dikke kussen, arm om je heen. De scheldpartijen zijn afgenomen,

Hoe groot is de Exodus na lezing? Wie weet, ben ik gewoon de GEK.

Dagboek van een…   Gogol (Sheila, de moeder van David Vuijsje)

Ik zie Henk van Ulsen hoor zijn stem, men was idolaat, ik niet.

Pijn kan koud maken en verstillen soms kreten. Schoppend.

Angst gloeit en brandt altijd, de ogenschijnlijk binnenbrand wordt zelden herkend.

 

cropped-7B3DE450-DB0B-43E8-828E-1EAFA2F040BF.jpeg

Zou de sterrenhemel muteren?

Een klein stukje symbolische oerknal.

Vuurbal

 

De pandemie zet de wereld op zijn kop.
Het woord wereld typend, ontdek ik het verschil.

Gaia moeder aarde benoemd door de mens.
Een planeet, evenzeer een woord. Desalniettemin een andere lading met wat ik over probeer te brengen.  Mission Impossible.

Het begrip Wereld is de mens, de planeet een onderdeeltje van de oerknal?

 

A6626AB0-045F-49B5-BBEC-67F4C68140CD

 

Met dank aan Hal of hij dit voor ogen had?

https://www.wikiwand.com/nl/Manja_Croiset#/Verfilming

 

 

Lang geleden dit gedicht

“in mijn oogleden zoeken elkaar”

https://www.ako.nl/vita-horribilis-9789402157505.html

 

REINCARNATIE HUMUS

het onvoltooide is voltooid
wachten op het niets

in staat van ontbinding
rottend bedekt met wormen
tot ongedierte verworden

onverwacht ontstaat een passiebloem

 

De mens is totaal onbelangrijk Manja Croiset

Het is niet ik, het is WE en geen pluralis majestatis.

De mens is niets en totaal onbelangrijk.
Mijn invulling van “aan ons behoort de wereld niet.”
En André Malraux “het menselijk tekort”

We zijn helemaal niets door miljarden jaren heen.
Doet het dan minder pijn met die wetenschap?
Helaas niet. En de dood is ook helemaal niets.
Nee, van Tienhoven, je begreep er geen syllabe van.
Er is een persoon hier van ik meen te weten ‘wel’

https://www.google.com/search?rlz=1C9BKJA_enNL791NL799&sxsrf=ALeKk03CEqW7rKq3Hs5yIK1N6BITnz2p9w:1588015026972&source=univ&tbm=isch&q=manja+anna+gmeyner+us&hl=nl&fir=E2F2kQNftw7QoM%253A%252CR5w1RpmO9MMelM%252C_%253BS2ky83Teddt5nM%253A%252C91ZGvSxRpKc4HM%252C_%253BBrs-pgF0dltOMM%253A%252C5x4XpPdyANsGEM%252C_%253BdDDIZ8FTJWFZZM%253A%252CR5w1RpmO9MMelM%252C_%253BCAM2FeP9YLi8UM%253A%252C5x4XpPdyANsGEM%252C_%253BHiT8Mz1Ss9htnM%253A%252CrRlXggOgUJCoqM%252C_%253BhqRTLxjZim9GPM%253A%252CrRlXggOgUJCoqM%252C_%253BB1RtRrTaMo_tRM%253A%252Cgeupk9Kj8_8IJM%252C_%253BPdnhsU6vf0XsgM%253A%252C5x4XpPdyANsGEM%252C_%253BwGNX2oXCvqat3M%253A%252Ct4VVQ_JKamV76M%252C_&usg=AI4_-kQ0ht0L2UlAAqyzHEsSoQqK5w5frw&sa=X&ved=2ahUKEwiigtL8qInpAhXK66QKHSoQC2QQ420oCnoECAUQGQ&biw=1024&bih=637

A3D5CDDF-5797-49ED-B327-CF68CD240343

De Duitse cover is ook nietS als of ze plezier hebben in een 8 baan.

Dear Raviv,

I am very sorry.
Not able to translate in an acceptable/proper way.
You asked me something about Serge.
I have to tell you more about it.
It’s a pity not in Wink.
Your grandfather was young.
My poems are most of the time not poetry,
Sergejan the end it is.

Een stukje van mijn ziel dit boek.
Manja en Serge.

12750795-090A-41EE-B940-1C3D3B10886C
Die geel zwarte van 1939 vanuit het grootouderlijk huis.
De omslag van Cossee vond ik niet goed, daarom heb ik er zelf een ontworpen.
Tijdloos en sfeer tekening.
De tekst achterop van mij al eerder geschreven.

21E9205B-7427-4AF1-8E37-BAE7B080F7A9

DAEF85C3-91AB-4765-9994-87BA3A19F3DB

165D576B-40C4-46F2-9CC1-CCC7448AF7E6
Aan ons behoort de wereld niet mijn wijze van interpreteren.

WE zijn het niets.

Ik heb Marlene Dietrich geciteerd “ natuurlijk bestaat God niet of hij zou mesjoche moeten zijn” en EDD “Mijn God et bestaat geen God.“

Willem Kloos “ ik ben een God in het diepst van mijn gedachten.“

Heel veel mensen zouden het willen zijn God of kunnen

ALLES BESTIEREN miljarden jaren…

in mijn oudste bundel worstel ik er al mee.

Frank Diamand zei van een van die teksten

 “ik lees stop the world I want get off “

Niet helemaal, maar min of meer in mijn tijdsbestek. Zoveel jaar voor Christus, een glazen bol terug in de tijd Sylvia Plath The bell jar.

En toch.. Ach ‘onledig houden invulling geven van wat er in mijn kop zit

https://www.bol.com/nl/c/boeken-manja-croiset/2269953/N/8299/

87D61C48-58EA-49FE-8218-BCF638B3DD24

5D37C998-4124-4486-8603-012ED63B25B2

469213E1-B9C7-475F-978F-8A5783EFAE04

sof28C9F692-599B-4035-9E54-DFDAA0F9179D

https://nl.wikipedia.org/wiki/Manja_Croiset