Po-e-zine XIII uitreiking 19 juni 2016 Eindhoven met mmv …

odate mbt nr. 13 (vanuit Vincent Jongman)

Uiteindelijk zitten we op meer dan 150 pagina’s, inzendingen van ongeveer 50 mensen, variërend van proza, tot poëzie tot kunst, in totaal meer dan 200 werken, en dus uren leesplezier.

Hieronder vindt u de lijst met alle deelnemers: Alexander Franken, Annette Akerman, Bert Waber, Bianca Hazenberg, Bjorn Hanssen, Chantal De Breyne, Connie Harkema, Conny Lahnstein, Cor van Welbergen, Cyriel van Mullem, Delia Bremer, Derrel Niemeijer, Eisso Post, Elbert Gonggrijp, Emiel Bootsma, Erika DE Stercke, Foleor van Steenbergen, Gérard Vromen, Gert-Jan van den Bemd, Hans F. Marijnissen, Huibert van der Meer, Inte Feelders, Jack van Hoek, Jan Ducheyne, Joke de Bondt-Rieken, Joop Alleblas, Jos Pelser, Jurgen Uiterdijk, Kees van Meel, Kor Kuiper, Loraine Klaiber, Lynn van Hoof, Maarten Buser, Manja Croiset, Marcel Ozymantra, Marije Hendrikx, Marijke Hooghwinkel, Marleen Ooms, Mattie Goedegebuur, Menno Smitt, Muriël Kasmin, Opa IJsbeer, Palescue, Peter Mabelus, Petra Fenijn, Ria Westerhuis, Rob van Uden, Rudolf Schir, Suzanne Bruining, Theodora Pigmans, Tine Hertmans, Victoria Rojas Milesi, Vincent Jongman, Willem Adelaar, William Temmermans, Wilma Walraven en Wouter Veldboer.Voorzijde PoezinenAchterrzijde Poezine

Ik heb dus geen idee, of het alleen poëzie is van mij of ook proza en mijjn designs. Jullie zeggen apart kunst. Deze taalkundige vindt poëzie en proza eveneens een kunstuiting.
Als je niet BEELDEND schrijft, schrif je niet goed, het is dus ALLEMAAL BEELDENDE KUNST.
Dit snel ontworpen en prijkt nu op header/tijdlijn van hoofdredacteur Derrel Niemeijer.
ontwerp poezine jpg

De chaos van de perfectionist en zo?

 kloppend lay kleur foutjpg

Verder geen woorden © Manja Croiset

Helder zien in het donker

DISCRIMINATIE VERGELDEN MET DISCRIMINATIE hoe stom! © Manja Croiset

Sylvana Simons zeker een faux pas, zelfs stevig, maar dit kan niet/ mag niet . Foto’s er nu ben van de ku klux clan, dat kan echt niet. Zo raak je je punten kwijt. Vreselijk ku klux clandestien.
Behlave SCHANDALIG OOK ONGELOOFLIJK STOM, zo worden de wapens uit de handen geslagen, de ontkenning van haar of desinteresse van de genocide op de Armeniërs, maar met zo’n reactie, krijgt ze juist vrij spel. KU KLUX CAN ontzettend…

Ziek zijn en de overheid, ziek zijn en de hulpverlening! © Manja Croiset

Gaat GOED! “De sollicitante” durft te zeggen, dat ik voor een bedlerige het te hoog in mijn bol heb. Je moet maar durven.. ik zou haar broodvrouw zijn, alhoewel we hier gelijkwaardig met elkaar omgaan. Dat noemt zich hulpverleenster. EEN SOLLICITATIE EN DAN HET ZOGENAAMDE EVENEMENT. Ik ging toch kijken wie het gemeld had bericht WEG!
Hard werken hoor ziek zijn!
Van: manja croiset [mailto:croiset.manj@hetnet.nl]
Verzonden: maandag 23 mei 2016 12:55
Aan: ‘Wethouder Imming’
Onderwerp: RE: Persbericht: Gemeenten miljoenen over
Urgentie: Hoog
Geachte Mevrouw Imming,
Zoals verwacht het standaard verhaal, dat ik al lang ken en de indicatie is dezelfde gebleven. Alleen is er opeens onderscheid gemaakt tussen ZIN en PGB en PGB is specialisme als al hoger en niet lager, uiterst discriminatoir plus verschillend van Gemeente tot Gemeente, daarom spreek ik u er toch persoonlijk op aan.
Dus als de gemeente geld over gehouden zou hebben ( wat je dan uit de media hoort en niet standaard iedereen een mail/brief).
In mijn optiek zijn het GEEN verschillende zaken en aanvechtbaar.
Verder het datalek, ik behoor tot de gelukkigen.
Stelt het mij gerust dat er verzekerd is, dat de gegevens door de ontvanger gewist zijn? Totaal niet, daar is geen enkel bewijs voor.
Dus Mevrouw Imming compenseert u mij en geeft u mij los van dat voor iedereen de ZZP ophoging is komen te vervallen, door mij het budget toe te kennen, dat ik vorig jaar ook had.
Bellen is geen optie en te doof en stem doet het ook nauwelijks.
DE ZORG IN NEDERLAND.
Met Vriendelijke Groet
Mevrouw M Croiset
Zandkamp 210
3828GN Hoogland
Van: Fortgens, Judith [mailto:JA.Fortgens@amersfoort.nl] Namens Wethouder Imming
Verzonden: maandag 23 mei 2016 12:38
Aan: ‘croiset.manj@hetnet.nl’
Onderwerp: RE: Persbericht: Gemeenten miljoenen over
Geachte mevrouw Croiset,
Bedankt voor uw e-mail. U noemt twee verschillende zaken, namelijk de korting op uw PGB en het overhouden van geld door gemeenten. Het is goed om deze twee zaken los van elkaar te zien omdat het hier over verschillende dingen gaat. Ik geef graag een toelichting op beide.
Zoals u weet heeft de gemeente sinds 1 januari 2015 een aantal nieuwe zorgtaken gekregen. Hieronder valt ook het PGB op grond van de Wmo. Voor cliënten die voor 1 januari 2015 een PGB hadden gold een overgangsrecht van een jaar. Na afloop van het overgangsrecht zijn alle cliënten geherindiceerd conform de regels van de gemeente Amersfoort. U geeft aan dat u gekort bent op uw PGB. Dit heeft dan te maken gehad met uw herindicatie.
Dit staat los van het bericht dat u via de media heeft vernomen dat gemeenten geld zouden overhouden. Voor de gemeente Amersfoort geldt dat de jaarrekening nog niet is vastgesteld. Of en zo ja hoeveel geld de gemeente overhoudt is op dit moment nog niet met zekerheid te zeggen. Mocht de gemeente geld overhouden op het PGB-budget, dan is de kans groot dat dit komt door onderbesteding. Dit betekent dat bugdethouders niet hun volledige budget besteden.
Ik kan mij goed voorstellen dat berichten in de media over geld dat gemeenten zouden overhouden vragen oproepen. Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Fleur Imming
Wethouder Zorg, Wonen en Wijken.
Gemeente Amersfoort | Stadhuisplein 1 | Postbus 4000 – 3800 EA Amersfoort
T: +31 (0)33 4694206 | E: wethouderimming@amersfoort.nl
 Denk aan het milieu voordat u dit bericht print!

in English the voice of an ill woman © Manja Croiset

http://alchetron.com/Manja-Croiset-480237-W

 

My voice already not acceptable anymore

https://www.youtube.com/watch?v=G0QH3QWs-rU&feature=related

 

a wink in the darkness © Manja Croiset

En mijn laatste geestekind nu het aantal pagina’s correct vermeld
paperback
Bruna en Ako ook benaderd, maar wees gewaarschuwd. Niet acepteren HC 78 en Paperback 70.
80 en 72,
De prijs is aan gepast dan ook het goede boek.